Po sklepu sodišča ga je izvršitelj deložiral iz stanovanja v bloku na Rimski cesti 6a v Laškem. In to že drugič, saj se je po prvi deložaciji v stanovanje znova vselil na silo. Walker v pismu, ki ga je razposlal medijem in tudi nekaterim inštitucijam, za vse krivi državo, obenem pa v istem pismu priznava, da državne inštitucije ignorira.

Da je z njim težko komunicirati, povedo vsi, ki so mu doslej želeli pomagati. "Prepričan je, da smo vsi proti njemu, zato se je nad marsikom verbalno znesel. Mnoge je zmerjal s fašisti. Skratka, živi v nekem drugem svetu in si ne da dopovedati, da je nekdo pristojen le za natančno določene stvari," nam je povedala ena od javnih uslužbenk. "In če nekdo zavrača pomoč, so tudi inštitucije brez moči," je dodala.

Ni podpisal najemne pogodbe, niti vložil zahteve za odkup

Walker, sin nekdanjega generala JLA, ki je ob osamosvojitveni vojni zapustil Slovenijo, je do deložacije živel v stanovanju, ki je v lasti ministrstva za obrambo in je pripadalo njegovemu očetu. Navaja, da naj bi ga ministrstvo terjalo za neki znesek, vprašanje lastništva pa ostaja nerešeno že 21 let. "Država mi dolguje pravico do odkupa po nekdanjem Jazbinškovem zakonu oziroma mora ugotoviti obstoj in obseg moje stanovanjske pravice. Ministrstvo za obrambo z menoj nikoli ni sklenilo nobene najemne ali druge pogodbe in tudi ne ugotavljalo lastništva mojega stanovanja, preprosto lastijo si ga. Zato je sodišče v Celju proti meni sprožilo vrsto tožb, sodijo pa mi brez možnosti, da bi se branil," trdi Walker.

Deložacija je bila izvedena na podlagi pravnomočne sodbe sodišča in je bila opravljena že drugič, saj se je po prvi Walker ponovno protipravno vselil v stanovanje, pravijo na ministrstvu za obrambo. "Primer rešujemo že vrsto let, pri čemer smo uporabili že vsa možna pravna sredstva," dodajajo. Walker ni vložil zahteve za odkup, še pravijo, pa tudi če bi jo, stanovanja niso imeli namena prodati, saj ga zaradi bližine celjske vojašnice še potrebujejo. Poleg tega nikoli ni bila vložena zahteva za odkup. So pa večkrat z najemnikom poskušali skleniti najemno pogodbo, a neuspešno. Ker je v stanovanju živel protizakonito in ker ni plačeval ne uporabnine in ne obratovalnih stroškov, so vložili tožbo in zahtevali deložacijo, ki pa so jo doslej tudi že večkrat, na njegovo željo, preložili.

Mors zanj zahteva zaporno kazen

Sodišče je Walkerju doslej dodelilo že vrsto odvetnikov za brezplačno pravno pomoč. Za brezplačen prvi pravni nasvet v nekaterih zadevah so mu nazadnje dodelili odvetnika Aleksandra Cmoka. Ta je povedal, se je s stranko sestal vsaj trikrat in ji poskušal pojasniti določene stvari, kar pa je bilo vse prej kot lahko. "Na podlagi razpoložljivih dokumentov in izvršbe sem mu povedal, da deložacije oziroma izvršbe ne bo mogoče ustaviti. Tudi zato, ker bo sodišče danes razpravljalo o predlogu, ki ga je podal Mors. Walker je bil zaradi nasilne vselitve namreč obstojen na pogojno kazen, v določenem času pa bi moral sam izprazniti stanovanje. Ker tega ni storil, je Mors podal zahtevo za preklic pogojne obsodbe in zdaj zahteva zaporno kazen," je pojasnil Cmok. Dodal je, da je sam v tem primeru naredil celo več, kot je bil primoran storiti.

Tudi druge inštitucije niso stale križemrok. Walkerju so skušali pomagati tako na občini Laško, pri Rdečem križu kot tudi na centru za socialno delo, od koder prejema redno denarno socialno pomoč. "Fanta mi je žal. Bil je pri nas, povedal je, da deložacija poteka in da si želi ostati v stanovanju, na katerega je čustveno vezan in je njegov edini dom. A mi smo tu brez moči, ker je lastnik stanovanja Mors. Svetovala sem mu, naj gre začasno v celjski samski dom, vsaj za en mesec, dokler ne bi bilo na voljo stanovanje v Jurkloštru, vendar je to možnost zavrnil," je pojasnila direktorica Centra za socialno delo Laško Maksimiljana Pihler. Tudi občina mu je na predlog centra za socialno delo po prvi deložaciji našla drugo stanovanje v Zidanem Mostu, kamor se prav tako ni nikoli vselil.