SD je želela z novelo uvesti nagrajevanje varnih voznikov oz. možnost za spremembo globe v izrek opozorila za lažje prekrške. Koalicija predloga ni podprla, saj po njenem mnenju možnost izreka opozorila zakonodaja omogoča že zdaj.

V poslanski skupini SD menijo, da lahko varne voznike nagradijo z odpisom morebitne kazni, ki je izrečena zaradi storjenega manjšega prometnega prekrška, ne vpliva na ostale udeležence v prometu in jih ne ogroža, je ob predstavitvi novele poudaril prvopodpisani pod predlog, vodja poslancev SD Janko Veber.

Namen novele zakona je bila sprememba globe v izrek opozorila, če kršitelj od dneva storitve prekrška tri leta ali več ni storil cestnoprometnega prekrška.

Koalicija in vlada pa sta med drugim ocenili, predlagana novela ne predstavlja novosti v slovenskem pravnem redu. Poleg tega pa tudi ne predlaga rešitev, ki bi poenostavile poslovanje prekrškovnih organov. Po opozorilih predlagana novela tudi ni enakopravno vključevala vseh udeležencev v prometu, in nenazadnje, da je upoštevanje cestnoprometnih predpisov dolžnost, ki je ni treba nagrajevati.

Pač pa je DZ s 75 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog priporočila k posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije.