Med glavnimi cilji novele je poenostavitev postopkov brezplačnih prenosov nepremičnega premoženja med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Zagotovila bo tudi možnost prodaje ali oddaje občinskih zemljišč v industrijskih obrtnih conah pod ocenjeno vrednostjo.

Novela naj bi upravljavcem nepremičnega premoženja države na ta način zagotovila trajno pravno podlago za gospodarno ravnanje s temi nepremičninami. Poleg tega naj bi občinam zagotovila možnosti razvoja industrijsko-obrtnih con in spodbudila investitorje k nakupu ali najemu nepremičnin v teh conah.

V torkovi razpravi v DZ nobena poslanska skupina noveli ni izrecno nasprotovala. So pa bili v opoziciji med drugim kritični do nujnega postopka obravnave novele, zlasti zaradi opozoril protikorupcijske komisije in nekaterih nevladnih organizacij.

Komisija je namreč v svojem stališču opozorila, da zakon prenosa premoženja ne ureja na transparenten način. Ker kot takšen prinaša vrsto korupcijskih tveganj, je predlagala, da se v zakon vnesejo ustrezne varovalke, ki bodo tveganja zmanjševale. Tako je predlagala prekrškovne in civilne sankcije tako za odgovorne osebe kot za nedovoljene posle, ki bi bili lahko nični.

Opozicija je tako med drugim predlagala nekaj dopolnil, ki pa jih je večina od navzočih 84 poslancev zavrnila.

Pripombe na vsebino zakona je imela tudi Skupnost občin Slovenije. Kot so danes sporočili iz skupnosti, so elektronsko sporočilo s pripombami na ministrstvo poslali 1. junija. Navedbe državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje in javno upravo Helmuta Hartmana, da skupnost občin ni imela pripomb, tako po njihovem ne držijo.

DZ ni sprejel novele zakona o policiji

Predlog novele zakona o policiji, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Petrom Vilfanom (PS), je danes podprlo in zavrnilo enako število poslancev, in sicer 41. Predlog tako ni sprejet.

Predlagana novela, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev na čelu z Vilfanom, je predvidevala dve novi policijski pooblastili v primeru navijaških izgredov, in sicer prepoved udeležbe na športnih prireditvah in prekinitev potovanja na športno prireditev.

Predlog je prejel podporo v drugi obravnavi na pristojnem parlamentarnem delovnem telesu. Podprle so ga PS in SD ter koalicijska DL.

Vlada načeloma podpira prizadevanja predlagatelja novele, vendar je noveli nasprotovala. Omenjeno problematiko namreč po njenem opozorilu ureja njen predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki čaka na obravnavo v DZ. Predlog vladnega zakona ne ureja le dveh policijskih pooblastil, temveč sedem in bi bilo zato po mnenju vlade dopolnjevanje le dveh členov veljavnega zakona nesistemsko. Zato se je vseskozi odpiralo vprašanje smiselnosti sprejetja Vilfanove novele.

Vilfan je kot prednost novele navajal, da bi začela veljati prej, kot bo vladni zakon. Poudarjal pa je tudi, da se z ureditvijo tega področja zaradi pomembnih športnih tekem, ki so pred vrati, mudi.