Koprska občina je Strmčnika tožila, kot se je julija na sodišču izrazil župan Boris Popovič, zaradi škode, ki so jo občini povzročili nenehni pozivi Strmčnika morebitnim investitorjem, naj ne kupujejo zemljišč na območju Ankarana. Strmčnikova obramba pa je tedaj izpostavila, da vodstvo občine s prodajo nepremičnin na območju Ankarana - naslednja javna dražba je na vrsti že v četrtek - ne upošteva večinske volje krajanov.

Kot je v obrazložitvi sodbe, ki jo je medijem danes posredoval Strmčnik, navedla sodnica Petra Leskovic Potočnik, je sodišče v tem primeru tehtalo med pravico do svobode izražanja ter pravico do dobrega imena in ugleda. Sodišče je glede javnih stališč Strmčnika ocenilo, da gre za izražanje toženca v okviru civilne iniciative o vprašanjih, ki so splošnega pomena na tem območju in ki so povezana z dejanji občinske oblasti na območju Ankarana.

Sodišče je zaključilo, da gre v Strmčnikovem sporočilu za javnost za tematiko, ki je splošnega pomena za širšo obliko zainteresirane javnosti na tem območju kot tudi za politična vprašanja, "zato mora dialog o teh vprašanjih dopuščati zelo visoko mejo dopustnosti izražanja".

"Če bi razprava o neki nezaželeni temi pomenila nedopustnost, bi to pomenilo konec demokratičnega dialoga v državi. Še posebej to velja v primerih izražanja stališč zainteresirane javnosti," opozarja sodišče. Vsaka oblast mora ob tem pričakovati, da bodo vse njene odločitve, ki so splošnega ali posebnega pomena za katero od skupin, ki je del lokalnega prebivalstva, izpostavljena razpravam in tudi nasprotovanjem.

Stališče sodišče je zato, da mora občina kot subjekt lokalne oblasti imeti sposobnost sprejemati kritiko o lastnem delovanju. Kot je zaključilo sodišče, je izjava Strmčnika, ki je bila predmet tožbe, bila usmerjena le v kritiko delovanja koprske občine in ni imela namena zaničevanja, zato tudi nima elementa protipravnosti.

Na sodbo je možna pritožba v 15-dnevnem roku.

Strmčnik je ob izreku sodbe zapisal, da si bo tudi v prihodnje s svojim javnim delovanjem "prizadeval za preprečitev brezumnega razprodajanja javnega premoženja in poizkusov pozidave kmetijskih zemljišč in priobalnega pasu". Kot je dodal, bo delovanje ankaranske lokalne skupnosti "kljub pritiskom, ki smo jih deležni, tudi v prihodnje usmerjeno v učinkovito zaščito naravnih danosti Ankarana, Valdoltre, Debelega rtiča in Lazareta".