Kmetijske subvencije se v davčno osnovo od osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti vštevajo v polovični višini od leta 2011, potem ko je bila ukinjena obdavčitev teh dohodkov na podlagi povprečnih zneskov subvencij in bi se moralo preiti na ugotavljanje davčne osnove v višini dejansko prejetih zneskov.

Predlog za podaljšanje znižane obdavčitve je vlada po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za finance Aleša Živkoviča pripravila na pobudo stanovske javnosti ter kmetijskega ministrstva. Kot vzrok so navedli splošno krizo in predvsem zamik pri uveljavitvi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka ter načrtovan prehod na nov sistem ukrepov skupne kmetijske politike EU.

Spremembe zadevajo večino od približno 95.000 zavezancev za dohodnino, ki imajo dohodke iz kmetijske in gozdarske dejavnosti. Po oceni vlade bodo zato prihodnje leto proračunski prilivi od dohodnine nižji za približno šest milijonov evrov.