Po zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb omenjena komisija nadzoruje obveščevalno-varnostne službe vlade in obrambnega ministrstva ter varnostne službe notranjega ministrstva.

Komisija lahko nadzoruje tudi druge obveščevalne in varnostne službe, ki jih ustanovijo državni organi. Pri svojem delu parlamentarna komisija nadzoruje, ali dejavnost in ukrepi omenjenih služb potekajo v okviru ustave in zakona.

Meh je danes pojasnil, da nadzor opravlja pooblaščena skupina. Skupino sestavlja le nekaj od skupno devetih članov komisije, vendar se skupina za vsak nadzor oziroma obisk sestavlja na novo.

Obiski bodo sicer namenjeni preverjanju, ali varnostno-obveščevalne službe delajo tako, kot to predpisuje zakonodaja in ali storijo vse potrebno za zaščito varnosti državljanov, je dejal Meh.

Zakon predvideva, da lahko pooblaščena skupina opravi napovedani ali nenapovedani ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba pri nadzorovanju in snemanju elektronskih komunikacij. Prav tako lahko skupina v okviru svojih pristojnosti od nadzorovane službe zahteva vpogled v njene dokumente.

Sicer pa nameravajo člani omenjene komisije po Mehovih besedah "v doglednem času" obravnavati tudi nekatere druga vprašanja, denimo varnost prebivalcev in trgovino z belim blagom.

In če imajo državljani ali institucije težave z neprimernimi potezami represivnih organov in varnostno-obveščevalnih služb, potem je pravi naslov njihova komisija, je dejal. Oni namreč vsako pritožbo ali obvestilo pogledajo in zahtevajo odgovor, po potrebi pa tudi obravnavajo.