V ospredje bodo torej postavili storitveno oblikovanje, ki pri nas še ni tako razširjeno kot v tujini. Ključni predavatelj dneva bo tako britanski strokovnjak Daniel Letts iz organizacije live|work. Na predavanju bo poslušalce bo popeljal v raznolik in kompleksni svet procesov storitvenega oblikovanja, ki na prvo mesto postavljajo koristi in zadovoljstvo uporabnika.

Mag. Barbara Predan iz društva Pekinpah in ALUO bo v video prispevku osvetlila stanje storitvenega oblikovanja v Sloveniji, mag. Ana Osredkar pa bo predstavila rezultate delavnice 'Service Jam', ki predstavlja enega izmed možnih pristopov za spoznavanje procesa in orodij storitvenega oblikovanja.

Pred skupno okroglo mizo, na kateri bodo sodelovala podjetja s področja storitev, bo mag. Tina Zajec (UIL) predstavila pomen poznavanja sistema pravic intelektualne lastnine za uspešen razvoj kreativnih idej v tržno živeče oblikovalske rešitve.

Več informacij o simpoziju in kreativnih industrijah se nahaja na spletnem mestu RRA LUR.