Gantar priznava, da je za vse, kar medicina danes ponuja, in za sledenje razvoju v zdravstvu denarja očitno premalo. To pa po njegovih besedah predstavlja "še dodaten razlog, da smo dolžni tudi v zdravstvu delati racionalno in paziti, kako denar uporabljamo".

UKC Ljubljana je brez dvoma vrhunska ustanova z odličnimi strokovnjaki, ki izvaja vrhunske storitve, in mu to tudi priznavajo, je na novinarski konferenci poudaril minister. Kritičen pa je do trditev vodstva zavoda na podlagi nekaterih posameznih primerov iz zadnjih tednov, da so zaradi tega podfinancirani.

Gantar pojasnjuje, da UKC Ljubljana dobi dodatna sredstva za opravljanje terciarne dejavnosti, torej za raziskovalno dejavnost in zdravljenje težjih primerov. Ta dodatna sredstva po njegovih besedah na leto znašajo okoli 84 milijonov. Za posamezno zdravstveno storitev tako UKC Ljubljana dobi višje plačilo kot katera druga bolnišnica. Za operacijo kolka, denimo, splošne bolnišnice dobijo okoli 5100 evrov, UKC Ljubljana pa okoli 7400 evrov. To ne pomeni, da so stroški storitve v UKC Ljubljana bistveno višji, ampak je to način priznavanja njihove terciarnosti, pojasnjuje Gantar. Rezerve, ki jih tako dobijo, pa po njegovih besedah služijo tudi obravnavi težjih primerov.

Gantarja vse bolj moti medijska kampanja

V UKC Ljubljana so na finančne težave opozarjali v zadnjem času, pred torkovo sejo sveta zavoda. Kot pravi minister, ga takšna "aktivna medijska kampanja" vedno bolj moti, saj ima zaradi tega občutek, da direktor UKC Ljubljana pogosto bolj ukvarja z medijskimi kampanjami kot pa z delom, ki mu je naloženo kot direktorju zavoda.

Minister obenem poudarja, da se v UKC Ljubljana srečujejo s podobnimi finančnimi težavami kot v drugih bolnišnicah. Po njegovih besedah imajo vsi vodilni v zdravstvenih ustanovah težave z obvladovanjem stroškov dela, medicinskega materiala, medicinske opreme in zdravstvenih storitev. Tudi v UKC Ljubljana bi se morali bolj ukvarjati z obvladovanjem stroškov, meni Gantar.

Kot je pojasnil, se v zadnjih letih obseg dela v UKC Ljubljana ni bistveno spreminjal, zaposlenih je pa več. Od UKC Ljubljana pa bi Gantar med drugim pričakoval tudi pripravo strokovnih standardov za uporabo medicinskih materialov.

Milijone se po ministrovem mnenju da privarčevati

Okoli šest in pol milijona evrov primanjkljaja, kolikor ga je UKC Ljubljana zabeležil v prvi polovici leta, po Gantarjevem mnenju ni nedosegljiva številka in se jo da privarčevati. Svet zavoda je sicer v torek sklenil, da vodstvo UKC Ljubljana v enem mesecu pripravi program ukrepov za uravnoteženo poslovanje.

Vrhunc sicer po Gantarjevih besedah zaenkrat uživa zaupanje, bodo pa videli, kaj bo zdaj pripravljeno in narejeno. Kot pravi, je "razočaran nad načinom, ki ga ubira, ker je to lahko metanje peska v oči javnosti". "Če svet zavoda in direktor ne bosta odigrala svoje vloge, ne vidim nobenega zadržka tudi za morebitno menjavo," je še dodal.

Odpustitev "dolga"

Minister se je na novinarski konferenci dotaknil tudi težav nekaterih srednjih medicinskih sester na UKC Ljubljana zaradi nepravilnosti pri izplačilu napredovanj. UKC Ljubljana se po njegovih besedah težav loteva na napačen način. Kot pravi Gantar, namreč ni pravično, da bi od sester, ki za napake niso odgovorne, terjali vračilo prevelikih izplačil.

Kot je dejal Gantar, bo skušal kolege ministre prepričati, da bi ta "dolg" medicinskim sestram odpustili, saj niso odgovorne za to, da so prejemale višje plače.

Inšpektorat za javno upravo je namreč v nadzoru nad plačami srednjih medicinskih sester v enotah intenzivnih terapij III UKC Ljubljana ugotovil, da je zavod tem sestram napačno izplačeval plače, ko jim je priznal napredovanja za delo diplomirane sestre.