Ker se kulturni in ustvarjalni sektor soočata z izzivi digitalizacije, globalizacije, velike razdrobljenosti trgov zaradi kulturne in jezikovne raznolikosti ter dostopom do financiranja, želi Evropska komisija z novo strategijo povečati konkurenčnost in izvozni potencial teh sektorjev ter njun pozitivni učinek na druga področja, kot so inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija ter oživljanje mest.

Komisija se zavzema se za vrsto ukrepov, s katerimi bi ustvarila prave pogoje za razcvet kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Ukrepi se nanašajo na usposabljanja, dostop do financiranja, spodbujanje novih poslovnih modelov, razvoj občinstva, dostop do mednarodnih trgov in boljšo povezanost z drugimi sektorji, so sporočili iz predstavništva Evropske komisije, ki je omenjeno strategijo opredelila v dokumentu "Krepitev kulturnega in ustvarjalnega sektorja za rast in zaposlovanje v EU“. V njej predvideva vrsto političnih pobud in modernizacijo zakonodajnega okvira.