Slabi odnosi znotraj zavoda ESIC

Naj ponovimo, da zadnji načrt reorganizacije kranjskih srednjih šol predvideva združitev zdajšnjega ESIC s sosednjim Tehničnim šolskim centrom v en sam Srednješolski center Kranj, v katerem bi se združile tudi nekatere srednje šole in obe višji šoli. Kranj pa bi dobil še eno samostojno gimnazijo. Kritiki reorganizacije opozarjajo na prehitro odločanje brez študij in analiz, na odvečne strokovne delavce, na čudno odločanje v tajnosti, ne nazadnje na to, da gre za osebni projekt nekdanjega ravnatelja Gimnazije ESIC, zdajšnjega direktorja pristojnega direktorata, saj bi na ta način lahko tudi "obračunal" z ravnatelji in direktorji zavodov, s katerimi je bil v sila slabih odnosih še v času vodenja gimnazije.

Da so prav slabi odnosi znotraj srednjih šol v okviru zavoda ESIC ključni razlog za podporo samostojni gimnaziji, na tej šoli niti ne skrivajo. "Kot predsednik sveta zavoda ugotavljam, da svet pogosto blokira interese in delo gimnazije. To mu omogoča sestava sveta, ki ima 17 članov, od tega sta le dva predstavnika gimnazije, čeprav ima gimnazija med vsemi enotami ESIC največ dijakov. Zadnji tak primer blokade je bilo neimenovanje Mirjam Bizjak za ravnateljico, čeprav je imela večinsko podporo delavcev, staršev in dijakov. Tudi ko smo želeli ustaviti postopek imenovanja, saj glede na to, da se bo reorganizacija uveljavila že čez tri mesece, novo imenovanje res nima smisla, smo bili neuspešni. Očitno je, da gimnazija težko uresničuje svoje cilje in vizijo, če svet zavoda ESIC blokira njeno delo," je razložil predsednik sveta zavoda ESIC Boris Mikolič.

Delo bo lažje v velikem, združenem centru

"Zavedamo se, da so interesi različni, naše načelo je bilo, da ne iščemo napak drugih, ampak poudarjamo samo naše delo. Žal smo se bili v preteklih dneh temu dobremu namenu prisiljeni deloma odpovedati. Očitno bo treba včasih malo bolj povzdigniti glas," je ob sporu med šolami, ravnatelji in učitelji dejala Mirjam Bizjak. Na posebni predstavitvi podpore reorganizaciji kranjskih šol, sta to izrazila tudi predstavnica sindikata na gimnaziji in predstavnik dijakov.

Kot je zagotovila Bizjakova, naj tudi ob samostojni gimnaziji ne bi bilo ovir za prehode dijakov iz ene v drugo šolo, čeprav je teh prehodov že zdaj zelo malo. Glede združevanja nekaterih srednjih šol, kjer pravijo, da ne sodijo skupaj, pa je Bizjakova izrazila prepričanje, da ima velik srednješolski center ogromno prednosti pri lažjem kadrovanju in uspehih pri projektih. "Glede na odnose med šolami v našem centru sem prepričan, da bodo vsi skupaj laže živeli v enem šolskem centru. Mi želimo zgolj dobro delati z dijaki in nič drugega. Osebno pa mislim, da je tudi za druge šole ta reorganizacija priložnost za razvoj," pa je dodal pomočnik ravnateljice Klemen Urankar.