Čeprav bodo potrebni rezi na katerih področjih, se Celjanom ni treba bati, da bi mestno središče še naprej ostalo prazno gradbišče. Potem ko je občina sredi poletja zaradi insolventnosti prekinila pogodbo s CM Celje, je pred dnevi na javnem razpisu že izbrala novega izvajalca. Konec tedna, če ne bo pritožb, bo z njim podpisala pogodbo, tako da bodo gradbinci lahko takoj začeli oziroma nadaljevali obnovo nekaterih mestnih ulic. Tudi staršem otrok, ki so do letošnjega poletja vozili otroke v vrtec na Hudinjo, potem pa so jih morali premestiti v druge enote, se ni treba bati, da bodo zaradi rebalansa prikrajšani. Kot je pojasnila podžupanja Darja Turk, je v proračunu še vedno ostal denar, ki je namenjen za rušitev dotrajane vrtčevske zgradbe in pridobivanje dokumentacije za gradnjo novega vrtca.

Že spomladi, ko so celjski svetniki sprejemali odlok o proračunu, so nekateri opozarjali, da je na področju odprodaje občinskega premoženja naravnan preveč optimistično. Svetnik Emil Kolenc je bil že takrat prepričan, da jim zaradi krize na trgu nepremičnin ne bo uspelo doseči zastavljenega cilja in da bo zagotovo potreben rebalans. V proračunu so namreč načrtovali, da se bo s kapitalskimi prihodki v občinsko blagajno nateklo nekaj več kot 3,7 milijona evrov. Kolenčeve pesimistične napovedi so se uresničile. Do konca junija je občini uspelo prodati za komaj nekaj več kot 126.000 evrov premoženja, kar je daleč od tega, kar so pričakovali. Ker naj bi imeli nekaj resnih kupcev in si obetajo, da bo do konca leta vendarle prišlo do nekaterih nepremičninskih poslov, so tudi v rebalansu precej optimistični, saj načrtujejo okoli 2,5 milijona evrov kapitalskih prihodkov.

Sicer pa Mestna občina Celje letos v prvem polletju sploh ni poslovala slabo. Prikazala je celo 1,7 milijona evrov presežka, kar seveda še zdaleč ne pomeni, da ima denarja na zalogo. V presežku je ostal predvsem denar, ki ga je morala obdržati v proračunu zaradi težav pri obnovi mestnega jedra. Sandi Sendelbah, ki je vodja oddelka za finance in gospodarstvo, je pojasnil, da je za prvo polletje povsem običajno, da se uresniči samo tretjina proračuna. Šele zdaj bodo denimo začeli pravnim osebam pošiljati odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Poudaril je tudi, da so zaradi krize vsi vodje oddelkov maksimalno varčevali in da je bilo za poslovanje občine dobro tudi to, da se ni dodatno zadolževala. Konec lanskega leta je imela za skoraj 20,5 milijona evrov dolgoročnih kreditov, letos ob polletju pa "samo" za dobrih 19,3 milijona evrov.