Vodstvo UP, katere član je tudi ZRS, se je namreč 28. avgusta odločilo za prekinitev delovnega razmerja z Darovcem, saj da so vsi očitki na njegov račun utemeljeni in je zanje tudi odgovoren. Delovno razmerje mu je prenehalo takoj, brez teka odpovednega roka.

Darovcu so sicer očitali nenamensko porabo skoraj 592.000 evrov sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za več projektov. Med nosilci projektov pa je bil tudi sam Darovec. Vodstvo univerze je Darovcu očitalo še naročilo 5.760 evrov vrednega pravnega mnenja o nekaterih vprašanjih razrešitve nekdanje dekanje Fakultete za humanistične študije Vesne Mikolič ter da se je neskladno s svojimi pristojnostmi pritožil na sklep rektorja o prijavi raziskovalnih programov na javni poziv agencije za raziskovalno dejavnost.