Kot je dodal minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk, je vlada sklep o znižanju rtv-prispevka za deset odstotkov sprejela pravi čas, da bo lahko javni zavod pripravil nova programska izhodišča - takšna, ki ne bodo okrnila obsega javnega službe ter poslovanja in poslanstva javnega zavoda.

RTVS slovenske davkoplačevalce stane "več kot vsa ostala živa kultura skupaj"

Znižanje rtv-prispevka bo pomenilo približno devet milijonov manj za RTVS, ampak v celotni masi prihodkov je to manj kot deset odstotkov, je dejal minister. Z desetodstotnim zmanjšanjem sredstev pa so se po njegovih besedah borili in se morajo boriti tudi vsi ostali javni zavodi s področja kulture, številni med njimi celo z bistveno večjimi zmanjšanji. Ob tem je minister tudi izpostavil, da RTVS stane slovenske davkoplačevalce "več kot vsa ostala živa kultura skupaj".

Vlada od RTVS pričakuje, da bo v teh novih razmerah v programskih izhodiščih dala prednost domačim programom s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja. Pri drugih programih, predvsem ko gre za prenose nekaterih mednarodnih tekmovanj, odkup licenc, serij, nadaljevank in podobno, ki za slovensko kulturo niso bistveni, pa je potrebno njihovo smotrnost oceniti predvsem z izračunom finančnih prihodkov s področja oglaševanja za te programe, je pojasnil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Trditve vodstva ne vzdržijo resne presoje

Vlada po ministrovih besedah tudi pričakuje, da bo RTVS dala prednost programu za manjšine, invalide in druge, ki v ostalih, komercialnih medijih ne dobijo prostora, in da ne bo izvajala projektov, ki ne prinašajo nobene dodane vrednosti, pri čemer je posebej izpostavil, da govori o projektih in ne o programih.

Za trditev vodstva zavoda, da bi ob desetodstotnem znižanju prispevka lahko prišlo do krčenja programa za 30 odstotkov, Turk pravi, da ne vzdrži resne presoje.

Sicer pa je minister opozoril, da bo rtv-prispevek, ki se bo s prihodnjim letom znižal z današnjih 12,75 evra na 11,48 evra mesečno oz. na letni ravni iz 153 na 137 evrov, še vedno višji, kot ga plačujejo v sosednji Italiji, kjer znaša 112 evrov. V Veliki Britaniji je prispevek za BBC 195 evrov letno, vendar BBC ne predvaja prav nobenih reklam. Na Hrvaškem pa je pristojbina za RTV 80 kun, kar je nekaj manj kot 11 evrov mesečno, je navedel Turk.

Poslanka SD Majda Potrata je tudi predlagala, da DZ o ministrovem odgovoru opravi razpravo. Zanimalo pa jo je tudi, ali namerava ministrstvo ob znižanju rtv-prispevka zmanjševati tudi sredstva, ki jih mora po njenih besedah po zakonu o RTV za izvajanje javne službe zagotavljati proračun.

Na Turkovo stališče se je v sporočilu za javnost odzvalo vodstvo RTVS. Kot so sporočili iz zavoda, je ministrova primerjava glede obsega financ, s katerimi razpolaga RTVS, v primerjavi s celotno slovensko kulturo, zavajajoča. Javni zavod namreč ne deluje le na področju kulture, ampak je njegova dejavnost veliko bolj obsežna in tudi natančno določena z zakonom, so zapisali.

Prav tako so po oceni vodstva RTVS zavajajoče primerjave višine rtv-prispevka s prispevki javnih servisov drugih evropskih držav, kot so Velika Britanija, Italija in Hrvaška. Države, ki jih je navedel Turk, imajo po navedbah RTVS namreč veliko večje število prebivalcev, kar pomeni neprimerno višje proračune njihovih javnih servisov.

Kot še poudarjajo na RTVS, v letu 2012 kljub poslabšanim poslovnim razmeram v letu 2012 posluje znotraj načrtovanih stroškov, obenem pa išče racionalizacije v vseh poslovnih in programskih procesih ter deluje zakonito. "Takšen način delovanja je sedanje vodstvo zagovarjalo že od vsega začetka in bo takšno delovanje zagovarjalo tudi naprej," so še sporočili iz javnega zavoda.