Eden izmed takšnih je projekt Planina, ki je namenjen spodbujanju prilagajanja ponudbe na Trnovski in Banjški planoti na Goriškem. Projekt, v katerem so se združili invalidi z različnimi vrstami telesne oviranosti, paraplegiki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni. "Glavni namen projekta, ki smo ga začeli aprila letos in bo trajal do konca septembra prihodnje leto, je približati naravne, kulturne in druge lepote dela Goriške invalidom z različno telesno oviranostjo in starejšim. Tako bomo na Lokvah nad Novo Gorico vzpostavili centralno informacijsko točko, uredili spletno stran in usposobili turistične vodnike in invalide za pomoč pri turističnem vodenju s poudarkom na premagovanju komunikacijskih ovir," je o načrtih povedal Darijan Krpan, vodja 86.000 evrov vrednega projekta Planota, ki ge ja z donacijo podprla tudi Švica.

Tovrstni projekti so izjemno pomembni za invalide, je namreč prepričan tudi Janez Trdina, predstavnik švicarskega partnerja in evropske zveze nacionalnih združenj paraplegikov. "Ocenjujemo, da je pri nas 15 odstotkov celotne populacije invalidov. Če k temu prištejemo še starejše, ki so gibalno manj sposobni, potem se ta odstotek poveča na četrtino. Invalidi predstavljamo največjo manjšino na svetu," pravi Trdina in dodaja, da same arhitektonske ovire ne predstavljajo več tolikšnega problema. Večja težava so predsodki in pri odpravljanju teh lahko največ naredijo prav invalidi sami.

V okviru projekta Planota bodo poskušali pridobiti tudi certifikat "invalidom prijazno", ki ga je razvil zavod Premiki, novogoriška občina pa listino občine po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.