Kljub temu je župan uslužbenki občine Trebnje in ministrstvu za notranje zadeve navedel neresnične podatke, in sicer, da ni v kazenskem postopku in da izpolnjuje pogoje za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste, čeprav jih dejansko ni.

Minister za notranje zadeve je Kastelica kasneje imenoval v omenjeni senat in s tem je "obtoženi župan Kastelic dobil možnost opravljanja nadzora nad delom policistov z območja Policijske uprave Novo mesto, torej tistih policistov, ki ga preiskujejo zaradi suma storitve kaznivih dejanj," so zapisali na komisiji ter dodali, da bi ta posebej relevantna okoliščina lahko pomenila pritisk na delo policistov.

Naj spomnimo, potem ko je trebanjsko okrajno sodišče Kastelica zaradi treh kaznivih dejanj obsodilo na pogojno zaporno kazen sedmih mesecev zapora, ker je leta 2008 pri naročanju storitev za občino pozabil na zakon o javnih naročilih, nato pa so razpisno dokumentacijo na občini spisali kar za nazaj. Takrat so ga k odstopu pozvali trebanjski Socialni demokrati, Demokratična stranka dela ter Neodvisni demokratski klub. Kastelic pa je ves čas poudarjal, da ga zakon o lokalni samoupravi, niti kateri drug zakon, ne obvezuje k odstopu in zato ne vidi razloga zanj.

Poleg tega je protikorupcijska komisija že junija izpostavila, da je njegovo ravnanje skrb zbujajoče, saj je na seji občinskega sveta pri neodločenem glasovanju o nadomestnem kandidatu za občinski nadzorni odbor enemu izmed svetnikov, ki ni glasoval, javno sugeriral, naj to stori in prevesi rezultat glasovanja v koalicijsko korist. Komisija je takrat že napovedala pobudo za uvedbo pravnih mehanizmov, ki bi v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj omogočali razrešitev lokalnih funkcionarjev, ker sedaj zakonsko ni mogoče.

Ravnanja župana Kastelica tako krnijo ugled županski funkciji in so v nasprotju z integriteto, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, so še ugotovili na komisiji. Ali bo tudi vnaprej vztrajal na županski funkciji, smo želeli vprašati Kastelica, a župan včeraj ni bil v prostorih občine, kot so povedali v tajništvu, niti se ni oglašal na telefonske klice.