Mariborska občina je lani realizirala 99,4 milijona evrov prihodkov, medtem ko je prvotni načrt predvideval rekordnih 152,7 milijona evrov, a so ga med letom z rebalansom zmanjšali na 111,1 milijona evrov. Posledično so se zmanjšali tudi odhodki, predvsem na področju vlaganj v ceste, šole, vrtce, ohranjanje kulturne dediščine ter preventivne zdravstvene programe.

V proračunu za leto 2012, sprejetem konec marca, so bili tako prejemki kot izdatki določeni v višini 158,6 milijona evrov. V prvih šestih mesecih letošnjega leta jim je uspelo realizirati prejemke v višini 58,7 milijona evrov, kar je 37 odstotkov načrtovanih prejemkov. Izdatki so bili realizirani v višini 53,9 milijona evrov ali 34 odstotkov od načrtovanega.

Načrt razvojnega programa za leto 2012 je bil doslej realiziran v višini 7,6 milijona evrov, kar predstavlja le 14 odstotkov načrtovanih sredstev v ta namen. Tako bo treba počakati do naslednjega leta na začetek obnove Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, ureditev nabrežja Drave in novo brv čez reko, medtem ko za umetnostno galerijo še zmeraj pričakujejo sofinanciranje s strani pristojnega ministrstva.

Po letu 2010 bo občina letos ponovno najela kredit. Novo zadolževanje v višini 15 milijonov evrov je predvideno v drugi polovici leta 2012, medtem ko je v celotnem letu za odplačilo glavnic kreditov predvidenih 2,4 milijona evrov.

Ni kupcev za občinsko premoženje

Po besedah direktorice občinske uprave Milice Simonič Steiner je takšna realizacija posledica splošne gospodarske krize, zaradi česar ni kupcev za občinsko premoženje. Prav tako je vedno manj priliva iz državne blagajne in vedno več nalog se prenaša z državne na lokalno raven. "Dejstvo je, da se vse občine soočamo z enakimi težavami," je pojasnila in napovedala, da v občinski upravi že pripravljajo rebalans proračuna, ki naj bi bil mestnemu svetu predstavljen oktobra.

Po drugi strani je opozicija občinski upravi in koaliciji na čelu z županom Francem Kanglerjem očitala, da je bil proračun zastavljen na neuresničljivih temeljih, da uprava ni sposobna počrpati več sredstev, nekatere pa je zanimalo tudi, kam je šlo 12 milijonov evrov, ki so v občinsko blagajno prišli od najemnine za plinovod.

Na dnevnem redu so mestni svetniki imeli tudi reorganizacijo občinske uprave. Med drugim so ustanovili novi urad za starejše in invalide ter kabinet direktorja mestne uprave, medtem ko je slednji doslej spadal v kabinet župana. V vseh uradih se po novem izvajajo pravne in finančne naloge, ki so se do sedaj opravljale v skupnih službah, med novostmi pa je tudi možnost opravljanja notranje revizije s strani zunanjega izvajalca.

Po navedbah mestne uprave bodo spremembe prispevale k racionalizaciji poslovanja. Opozicija na čelu z SD pa je pogrešala natančnejše podatke o učinkih in soglasje sindikata delavcev v občinski upravi, a jih je koalicija preglasovala.