Bikarjeva je opozorila, da se večina klubov in društev dejansko že bori za obstanek in da bi bil zanje takšen znesek, tudi če bi bil minimalen, še vedno strošek, ki si ga enostavno ne bi mogli privoščiti.

Gorenak ji je odgovoril, da bo rešitev vezana na tiste športne in druge javne prireditve, kjer se plačuje vstopnina, zato da imajo organizatorji dobiček. Poudaril je tudi, da bodo plačljive le nadstandardne storitve, ki v primeru, če bi organizator uvedel vse ukrepe za to, da se vzpostavi in vzdržuje javni red in mir, ne bi bile potrebne. Kaj natančno bo sodilo v okvir nadstandardnih storitev, pa bo dorekel pravilnik.

Policija je po njegovih besedah dolžna zagotavljati elementarni javni red in mir, prometno varnost in podobno. Za javni red in mir na javni prireditvi pa je dolžan skrbeti organizator, je poudaril Gorenak.

Ob tem je spomnil, da že obstaja primer plačevanja policiji. Konec leta 2008 je bil namreč podpisan sporazum med Združenjem zavarovalnic in policijo, po katerem imajo zavarovalnice možnost vpogleda v policijske evidence o prometnih nezgodah in je to plačljivo. Dodal je, da do njegovega prihoda na ministrstvu nihče ni izdal nobenega računa in so ga hoteli celo prepričati, da za to ni pravnih podlag. Danes pa se računi plačujejo.