Minister je na poslansko vprašanje o ugotavljanju odgovornosti organov upravljanja in nadzora za slabo poslovanje državnih Nove Ljubljanske banke (NLB) in Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) dejal, da je ministrstvo za finance pri pripravi na skupščine v usklajevanju z Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) podpiralo rešitve v smeri ugotavljanja odgovornosti nadzornih svetov.

Novim nadzornikom je bilo naloženo, da za nazaj pregledajo poslovanje, sume in izvršene revizije, ki bi lahko kazale na možnost določenih oškodovanj, ter o tem poročajo oz. morebitne sume "spravijo do nadzornih organov", je povedal.

Ministrstvo za finance pa je po Šušteršičevih besedah nekatere aktivnosti za ugotavljanje odgovornosti sprožilo tudi samo. Skupaj z ministrstvom za notranje zadeve je namreč ustanovilo posebno delovno skupino. V tej luči ugotavljajo, kje in do kakšnih kršitev bi lahko prihajalo in o tem obveščajo organe z ustreznimi pooblastili. Poleg tega je prišlo do zamenjav uprav in nadzornih svetov v bankah, je spomnil.

Šušteršič je izpostavil še, da je vlada pripravila predlog zakona o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank. Ta predvideva ustanovitev posebne družbe, ki bo upravljala poseben sklad, na katerega se bodo iz bank prenesle slabe terjatve. Če se bodo pojavili razlogi, se bo tudi tu ugotavljalo odgovornost za nenormalna poslovna tveganja, je napovedal.

Dodal je, da v bankah glede na današnje stanje v preteklosti ni bila prisotna le malomarnost, temveč tudi namerno neustrezno ravnanje in kazniva dejanja. Koliko je bilo tega, ni želel ocenjevati.

Opozoril je še, da ministrstvo ni pristojno za ugotavljanje odgovornosti Banke Slovenije, saj je ta ustanovljena z ustavo in ima zagotovljeno samostojnost. Banka odgovarja DZ, saj je ta tisti, ki na predlog predsednika države imenuje guvernerja, je pojasnil. O sodelovanju s centralno banko pa je dejal, da je "v glavnem dobro".

Preberite še:

Poslanci SD in PS za ustavno presojo odlokov o upravljanju državne naložbe v NLB in NKBM