Finančni minister Šušteršič je v okviru današnjih poslanskih vprašanj v zvezi z združitvijo davčne in carinske uprave dejal, so si za ciljni datum združitve postavili 1. julij 2013. Datum so vezali tudi na vstop Hrvaške v EU.

Po Šušteršičevih besedah v okviru posebne delovne skupine zdaj pripravljajo analizo stanja oz. funkcionalno strukturo bodočega združenega organa, ki se bo imenoval Finančna uprava RS. V nadaljevanju bodo določili tudi strukturo delovnih mest, število zaposlenih in potrebne kvalifikacije zaposlenih.

Kadrovska zasedba bo odvisna tudi od zmanjšanja nalog, do katerega bo prišlo po vstopu Hrvaške v EU. Poleg tega naj bi bile med organoma določene sinergije. Število zaposlenih v združenem organu naj bi bilo zato manjše, kot je danes v obeh organih. Določenim zaposlenim bi se lahko delo našlo v drugih inšpekcijskih službah, upoštevati pa bo treba tudi smernice o zniževanju stroškov dela v javnem sektorju, je dejal minister.

Med skupnimi akcijami obeh organov je izpostavil akcije na področju preganjanja dela na črno in sive ekonomije. Vzpostavljena naj bi bila skupna mobilna enota za okrepitev preganjanja najhujših davčnih utaj oz. dela na črno na terenu.

Predlog zakona bo pripravljen do konca leta

Predlog zakona o združitvi obeh uradov naj bi bil sicer pripravljen do konca leta.

Da bodo cariniki dobili pooblastila za preganjanje zaposlovanja in delo na črno, je v odgovoru na poslansko vprašanje o ukrepih na tem področju poudaril tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Vizjak. Kot je pojasnil, so priprave novele zakona o zaposlovanju in delo na črno že v teku. Glede na to, da bo po vstopu Hrvaške v EU carinikov preveč, se bodo lahko nekateri angažirali prav v preganjanju zaposlovanja in dela na črno, je dodal.

Med konkretnimi ukrepi zoper zaposlovanje in delo na črno je spomnil še na predlog reforme trga dela, s katerim želijo okrepiti učinkovitost delovne inšpekcije. Njihov namen je skrajšati čas, v katerem mora biti zaposleni prijavljen v socialna zavarovanja. Prijavljen naj bi bil najpozneje prvi dan zaposlitve.

Šušteršič pa je v zvezi z ukrepanjem zoper sivo ekonomijo izpostavil predvidene spremembe iz predloga zakona o davčnem postopku, ki bodo omogočile objavo večjih davčnih dolžnikov. S tem naj bi spodbudili redno poravnavanje davčnih obveznosti. Izpostavil je tudi institut zavarovanja davčnega dolga.

Dotaknil se je še reševanja vprašanja plačilne nediscipline, ki jo želijo zmanjšati s pavšalno obdavčitvijo malih in samostojnih podjetnikov. Spremembe naj bi prinesle administrativne poenostavitve, s tem pa enostavnejše in bolj predvidljivo izpolnjevanje davčnih obveznosti.

S plačilno nedisciplino se je vlada spopadla tudi zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih, ki je uvedel instrument izvršnice, je spomnil. Zakon je DZ sprejel poleti.