KPK opozarja, da je področje regulacije ravnanja s stvarnim premoženjem in povezanimi evidencami korupcijsko izrazito izpostavljeno, kjer deluje veliko zasebnih interesov in lobijev. V KPK so prepričani, da bi prehitre odločitve to izpostavljenost zgolj povečale.

Opozarjajo sicer, da je izpostavljenost posledica dokaj neurejenega premoženja države in lokalnih skupnosti. Izpostavljajo predvsem neskladnost dejanskega s pravnim stanjem, se pravi katastrsko in zemljiškoknjižno neurejenost. KPK pa od države zahteva, da poleg identifikacije tveganj sprejme tudi ukrepe, ki ni zaščitili javni interes. Komisija predlaga, da se v zakon vključijo prekrškovne in civilne sankcije, s katerimi bi sankcionirali odgovorne osebe in nedovoljene posle.

KPK meni, da bi tako lahko uveljavili realno možnost za ugotavljanje in prevzemanje odgovornosti za kršitve in zaščito javnega premoženja kot "ene najpomembnejših dobrin“.