Po mnenju Zveze združenj borcev za vrednote NOB (ZZB za vrednote NOB) je omenjena ukinitev plačevanja premij v neskladju z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS. V omenjenem zakonu namreč piše, da država zagotavlja varstvo pravic borcev, vojaških invalidov, članov družin padlih borcev in uživalcev vojaških pokojnin v obsegu in pod pogoji, veljavnimi v prejšnji državi.

Do vojnih veteranov in invalidov pa je po mnenju ZZB za vrednote NOB ukinitev izplačil diskriminatorna zato, ker nekaterim drugim skupinam, denimo prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko, beguncem, pregnancem, delovnim deportirancem in drugim žrtvam vojnega nasilja ta pravica ni odvzeta.

V ZZB za vrednote NOB zato v dopisu poslanskim skupinam predlagajo, da DZ zakon za uravnoteženje javnih financ ustrezno spremeni. Dodajajo še, da upravne enote ravno v teh dneh vročajo odločbe vojnim veteranom in vojnim invalidom o prekinitvi plačevanja premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje s strani države.

Nič o veteranih brez veteranov

O posledicah zakona za uravnoteženje javnih financ so sicer v minulih dneh na seji razpravljali tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo. Predsednik zveze Ladislav Lipič je ob tem v sporočilu za javnost poudaril, da številni poskusi, s katerimi so se veterani želeli vključiti v iskanje bolj ustreznih rešitev za blažitev krize, niso bili uspešni. "Nasprotno, ves čas se poskušajo vzpodbujati spori in nesoglasja med veteranskimi organizacijami," je zapisal. V zvezi takšno ravnanje odločno zavračajo in poudarjajo, da v prihodnje "nič o veteranih brez veteranov".

Lipič je prepričan, da se s takšnimi ukrepi zanika prispevek vseh veteranov za samostojno Slovenijo, hkrati pa ponovno izraža pripravljenost za sodelovanje "pri iskanju najbolj ustreznih rešitev pri zaščiti pravic svojih članov". V primeru, da do tega ne bo prišlo, bo o nadaljnjih ukrepih odločal izredni glavni zbor, je sklenil Lipič.