Kot so zapisali v uradu vlade za komuniciranje (Ukom), se je v sedmih mesecih letošnjega leta število zaposlenih v ožji državni upravi, kamor prištevajo tudi policijo in Slovensko vojsko, tako zmanjšalo za dva odstotka oz. za 651 javnih uslužbencev. V primerjavi s 1. julijem 2009, ko je bilo tam zaposlenih 34.598 javnih uslužbencev, pa se je število zaposlenih zmanjšalo kar za 5,5 odstotka oziroma za 1906 javnih uslužbencev, navajajo.

Drugačne pa so številke, ki se nanašajo na število zaposlenih v celotnem javnem sektorju, ki poleg ožje državne uprave vključuje javne zavode in druge izvajalce javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, raziskovalnih dejavnosti itn. Zadnji podatki Ajpesa kažejo, da sta bila v juliju letos tam zaposlena 161.002 uslužbenca, medtem ko je bilo julija 2009 zaposlenih 156.558. V treh letih se je število zaposlenih tako povečalo za skoraj tri odstotke oziroma za nekaj manj kot 4500 oseb.

Ti podatki po oceni Ukoma kažejo, da so omejitve pri zaposlovanju v ožji državni upravi, torej tam, kjer vlada lahko vpliva na dinamiko zaposlovanja, prinesle učinke. "V zadnjih letih, še posebej pa v zadnjega pol leta, so bili doseženi opazni rezultati pri racionalizaciji stroškov dela v ožji državni upravi. Cilj vlade v prihodnje bo torej zagotoviti vitkejši, vzdržnejši in predvsem učinkovit sistem dela za celotni javni sektor," so še zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Od maja do avgusta v državni upravi 474 upokojitev

V organih državne uprave se je od konca maja do konca avgusta upokojilo 474 ljudi. Od tega je mogoče nekaj več kot tretjino upokojitev pripisati zakonu za uravnoteženje javnih financ. Predstojniki pa so le redko morali izdati sklepe o prenehanju delovnega razmerja in še v teh primerih so praviloma sledile pritožbe zaposlenih.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je predvidel prekinitev delovnega razmerja javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino.

Določil je, da pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu preneha na podlagi sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od uveljavitve zakona oz. kasneje po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev. Vendar se je večina javnih uslužbencev, ki so ob uveljavitvi zakona izpolnjevali pogoje, raje odločila, da se upokoji še pred 1. avgustom, saj je bila v tem primeru njihova odpravnina višja.

Tako se je v obdobju od 31. maja do 31. avgusta zaradi izpolnjevanja upokojitvenih pogojev v povezavi z varčevalnim zakonom v organih državne uprave upokojilo 175 ljudi, od tega največ v policiji (105), kažejo podatki, ki jih je pridobil STA.

Na podlagi sklepa predstojnika pa je v tem obdobju delovno razmerje prenehalo le dvema posameznikoma, enemu na ministrstvu za zdravje, drugemu v vladnih službah. Skupaj je bilo sicer izdanih 31 sklepov, vendar pa v kar 29 primerih pritožbeni postopek še poteka.

Od konca maja do konca avgusta se je ob tem v organih državne uprave na podlagi drugih določil pokojninskega zakona upokojilo še 297 ljudi.