Kot so sporočili iz omenjenega ljubljanskega središča, je cilj misije zeleno mesto na vseh segmentih. Pri tem zeleno ne razumejo le v smislu narave in ekologije, ampak v širšem trajnostnem smislu.

Doslej so v okviru projekta zasadili zelene rastline ob zahodni in vzhodni strani dvorane A, pozornost v središču privabljajo številna plakatna mesta s sporočili, ki vabijo k zelenemu ravnanju. Ravno tako ločujejo odpadke.

Z namenom spodbujanja hoje po BTC Cityju so začrtali prvi del zelene pešpoti, ki jo bodo v prihodnje še razširili. Obiskovalce spodbujajo tudi k uporabi parkirne hiše in k vožnji z brezplačnim city busom.

V prihodnje bodo nadaljevali z zelenenjem fasad, trasirali nove zelene poti, ki bodo vabile k pešačenju in kolesarjenju po mestu. Z ozaveščevalnimi in motivacijskimi sporočili bodo opremili dodatne ekološke otoke, ki bodo spodbujali k pravilnemu ločevanju odpadkov.

Razvijali bodo tudi sodelovanje s partnerji, ki jih bodo vključevali v Misijo: Zeleno. Dolgoročno namreč želijo v zelenem mestu na različne, obiskovalcem atraktivne načine predstavljati zeleno ponudbo izdelkov in storitev zainteresiranih ponudnikov.

Tudi v prihodnje atraktivno in dinamično mesto nakupov

BTC City bo po besedah predsednika uprave družbe BTC Jožeta Mermala tudi v prihodnje atraktivno in dinamično mesto nakupov, doživetij in urbanega načina življenja; mesto socialnega in poslovnega mreženja.

"Hkrati postaja pomembno gonilo zelene preobrazbe Slovenije. Zavedamo se, da trajnostni razvoj v mestu prihodnosti ni oddaljeni cilj, ampak nujna realnost," je dejal.

Kot je še pojasnil Mermal, bodo nadaljevali z investicijami, ki so potrebne za bolj zeleno življenje v BTC Cityju, promovirali zelene izdelke in storitve, spodbujali zeleno potrošnjo ter ozaveščali javnosti glede zelenih vrednot in dejanj.