Konec avgusta so namreč na ZPS začeli z akcijo Za šolo brez oglasov, k čemur so jih spodbudili tudi številni starši. Ob pregledu učbenikov, revij za otroke in promocijskih gradiv, ki so ga številni šolarji prejeli prve šolske dni, pa lahko po navedbah ZPS nedvoumno zaključijo, da številni otroci pred oglasnimi vsebinami niso varni niti v šoli.

Kot navajajo, so jih starši med drugim opozorili na plakat z abecedo in oglasom, ki visi v razredu njihovega šolarja, in predstavljanje plačljivih interesnih dejavnosti celotnim razredom v okviru podaljšanega bivanja.

Po navedbah ZPS je nedvomno sporno tudi oglaševanje otrokom škodljivih vsebin, v prvi vrsti oglaševanje živil in pijač z neustreznim prehranskim profilom. Debelost otrok namreč postaja vedno večji problem tudi v Sloveniji, kjer je pretežkih že skoraj 30 odstotkov fantov in petina deklic.

Na ZPS so prepričani, da so otroci v boju ponudnikov za svoj tržni delež najbolj ranljivi, zato je po njihovem mnenju šola tista, ki mora poskrbeti, da komercialne vsebine ostanejo pred njenimi vrati.

Ker s primeri akcija dobiva konkretno vsebino, si na ZPS želijo, da bi jim starši tudi v prihodnje pošiljali "sporne" primere nagovarjanja otrok z oglasnimi vsebinami.