Ostalih šest delodajalcev – TKI Hrastnik, Kovit Trbovlje, Splošna bolnišnica Trbovlje, Zdravstveni dom Hrastnik, Tomel Consult in samostojni podjetnik Alojzij Arh – pa išče kemike, strojnike, oblikovalce kovin, zdravnike ali imajo izobraževanje manj natančno določeno. Celoten seznam je dostopen v razpisu, ki je objavljen na spletni strani www.rcr-zasavje.si, tam pa sta objavljeni tudi vloga za štipendijo in pravilnik o štipendiranju, ki natančno določa vsa razmerja. Dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na Regionalnem centru za razvoj (Podvine 36) v Zagorju.

Študenti in dijaki morajo vloge oddati do 19. oktobra letos, odpiranje vlog pa bo najkasneje pet dni kasneje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za štipendiranje obveščeni konec novembra, ko bo končan ves postopek izbora, ki je natančno opisan v razpisu. Višina štipendij je do 60 odstotkov minimalne plače.

Enotne regijske štipendijske sheme sofinancira Evropski socialni sklad, ki želi tako prispevati k večjemu ravnovesju na trgu dela, dvigu izobrazbene strukture v regiji, znižanju strukturne brezposelnosti, zmanjševanju bega možganov in načrtovanju razvoja kadrov.

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko zainteresirani dobijo pri Katarini Kojnik (e-pošta: katarina.kojnik@rcr-zasavje.si ali info@rcr-zasavje.si oziroma po telefonu 03/56-60-518 ali 03/56-60-500).