Gostitelj, predstavnik EU-komisije za zaposlovanje, socialne teme in integracije, gospod László Andor in Trenkwalderjev član uprave Károly Pataki sta se strinjala, da zlasti tako imenovana "zelena delovna mesta", delovna mesta na področju zdravstva in oskrbe ter delovna mesta s področja informacijske tehnologije predstavljajo velik potencial v zaposlovanju. To dejstvo bi morale države članice in pristojne institucije bolj upoštevati in tudi bolj promovirati v svojem vsakodnevnem delovanju.

Velik izziv in hkrati velika odgovornost držav članic EU in zasebnih agencij za zaposlovanje je boj proti brezposelnosti mladih, ki ga trenutno lahko opazimo v skoraj vseh evropskih državah. "Trenutne številke, objavljene s strani držav članic Evropske unije v zvezi z brezposelnostjo mladih, so zelo zaskrbljujoče. Lansko leto smo poskrbeli za 20.000 delovnih mest za mlade v Evropi. Sodelujemo namreč tudi z 20-imi univerzami in šolami na področju zdravstva na Češkem in Slovaškem. Na ta način podpiramo vključevanje diplomantov na domači in mednarodni trg dela”, je povedal Károly Pataki.