Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela dopolnjen odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke SD Majde Potrate v zvezi z uporabo simbolov in izvedbo slovenske himne na državni proslavi ob dnevu državnosti. Poslanko je namreč zanimalo, kdo je v imenu organizatorja proslave odločil o tem, da bo zbor zapel štiri kitice Prešernove Zdravljice in ne himne, kot jo določa veljavni zakon o grbu, zastavi in himni ter slovenski narodni zastavi.

Kot so v odgovoru zapisali na vladi, je dokončno odločitev o obsegu slovenske himne, kot je bila zapeta na osrednji državni proslavi dnevu državnosti, sprejel predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave Božo Predalič. Vlada sicer ocenjuje izvedbo slovenske himne v obsegu, kot je bila izvedena na državni proslavi, kot primerno.

Vlada poslanki odgovarja še, da očitno neskladje omenjenega zakona z ustavo in polemika ter različna tolmačenja, do katerih je prišlo ob izvedbi slovenske himne na osrednji državni proslavi dnevu državnosti 2012 potrjuje prepričanje, da je novelacija zakona potrebna.