Deset predstavnikov naravovarstvenih organizacij in institucij je v začetku septembra na ministrstvo za kmetijstvo, finance in predsednika vlade Janeza Janše naslovilo odprto pismo, v katerem so opozorili na vse slabše izkoriščanje evropskih sredstev na področju varstva narave in okolja. Evropska skupnost je pred dvajsetimi leti za namen ohranjanja narave ustanovila finančni inštrument LIFE (zdaj Life+), ki omogoča članicam sofinanciranje prednostnih okoljskih in naravovarstvenih projektov. Višina sofinanciranih sredstev s strani EU se glede na pomembnost projekta giblje med 50 do 75 odstotkov vrednosti celotnega projekta, ministrstvo za okolje (zdaj ministrstvo za kmetijstvo in okolje) pa je k skupni vrednosti redno prispevalo 20 odstotkov.

V letošnjem letu pa se je ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločilo, da k že prijavljenim projektnim prijavam ne bo prispevalo 20-odstotnega deleža oziroma, da projektov sploh ne bo sofinanciralo. Razpis za sofinanciranje sploh ni bil objavljen. V odgovoru na odprto pismo, ki ga mimogrede na dan, ko smo ga prejeli novinarji, predstavniki naravovarstvenih organizacij še niso prejeli, so na ministrstvu zapisali, da je ministrstvo takšno odločitev sprejelo zaradi omejenih sredstev. Ta naj bi zadoščala zgolj za sofinanciranje že odobrenih Life+ projektov.

Organizacije bodo morale sredstva zagotoviti same

Brez sofinanciranja s strani ministrstva bodo morale naravovarstvene organizacije in institucije na razpisih Evropske komisije same zagotovili celotno razliko sredstev za izvedbo projektov. "Vsekakor pa to ne pomeni ukinitve novih Life+ projektov," so pojasnili na ministrstvu in dodali, da sofinanciranje ni edina pomoč in spodbuda, ki so jo nudili prijaviteljem projektov. Navedli so, da imajo posamezne države nalogo le zbirati projektne prijave in jih poslati Evropski komisiji, pri tem pa skrbeti za informiranje vseh zainteresiranih.

Naravovarstvene organizacije in institucije so v odprtem pismu opozorile, da bo brez sofinanciranja onemogočeno črpanje evropskih sredstev. Ker je Slovenija podpisnica številnih mednarodnih sporazumov, konvencij in drugih dokumentov, so opozorili naravovarstveniki, bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti morala plačati kazni. Z novimi projekti v okviru programa Life+ pa bi se ustvarjala tudi nova (zelena) delovna mesta, ki jih zdaj, tako kot predstavljanje Slovenije v bolj okoljevarstveni luči v Evropi in svetu, ne bo.

Novih projektov ne bo mogoče prijaviti

Prvopodpisani dekan biotehniške fakultete prof dr. Mihael Jožef Toman nam je na vprašanje, koliko projektov in delovnih mest bo zaradi odpovedi sofinanciranja ogroženih, odgovoril: "Ogroženi bodo vsi projekti, pri katerih bi sodelovali sodelavci fakultete (in bi jih fakulteta sofinancirala v določenem deležu) in tisti, ki bi se za določen čas zaposlili na projektu." Biotehniška fakulteta trenutno dela na enem Life projektu, dva pa je poskušala prijaviti letos.

Na Umanoteri so se letos pripravljali na vložitev triletnega projekta v vrednosti enega milijona evrov. "Približno 500 tisoč evrov bi dobili iz evropskih (Life) sredstev. Ker je ministrstvo za kmetijstvo in okolje ukinilo sofinanciranje, projekta ne bomo mogli finančno zapreti in ga ne bomo vložili," je pojasnila Renata Karba. Na vprašanje, koliko delovnih mest bi s projektom lahko odprli, je pojasnila: "Večina stroškov na projektu, ki smo ga pripravljali, so stroški dela. Lahko si izračunate, koliko delovnih mest je en milijon evrov."

Ministrstvo jih o nameri ni obvestilo

Na nevladni organizaciji, katere namen je varovati ptice, DOPPS so izvedli in uspešno zaključili dva Life projekta, dva pa sta še v teku. Kljub odpovedi sofinanciranja ni ogrožen nobeno delovno mesto, predstavlja pa veliko oviro razvoju organizacije in varstvu narave v Slovenije, je pojasnil Damijan Denac. "Z Life projekti smo vzpostavili dva naravna rezervata, veliko pozitivnih učinkov je tako neposredno na varstvu narave kot na ozaveščanju ljdui, rezultati naših projektov pa so velikega družbenega pomena," je dodal Denac.

Nihče izmed naših treh sogovorcev s strani ministrstva za kmetijstvo in okolje ni bil obveščen o nameri odpovedi sofinanciranja Life projektov. "Govori se, da gre za varčevalne ukrepe. Če je to res, potem varčujemo po principu 'naj stane kar stane'. Pri tako pomembnih razvojnih mehanizmih ne moremo varčevati, saj si delamo s tem nacionalno škodo in si jemljemo mednarodni ugled," je še pred uradnim odgovorom ministrstva opozoril Denac.