Razpis za izvedbo in vzdrževanje elektro in strojne opreme predora Markovec sicer med drugim zajema izvedbo nadzorno krmilnega sistema za predor Markovec, energetsko napajanje, razsvetljavo in prezračevanje predora, optične povezave, sistem klica v sili, prometno opremo, javljanje požara, radijske naprave, video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa ter strojne inštalacije. Izvajalec bo moral v celotnem osemletnem obdobju vzdrževanja v celoti zagotavljati popolno funkcionalnost sistema vključno z zamenjavo eventualno pokvarjenih ali iztrošenih delov.

Glede na dinamiko in uspešno napredovanje del v predoru Markovec ter ob predpostavki, da se čim prej uspešno izvede in zaključi omenjeni postopek javnega naročanja, v Družbi za avtoceste v RS (Dars) ocenjujejo, da bo rok za izgradnjo predora v prihodnjem letu tudi možno doseči.

V predoru Markovec trenutno potekajo dela na izvedbi notranjega betonskega oboka predora. Po dokončanju teh del, se bo izvedlo vozišče predora in preostala dela, so za STA pojasnili na Darsu.

V desni cevi predora so dokončani temelji, talni obok in izravnalni obrizg. V desni cevi je izvedena še notranja betonska obloka ter vzdolžna bočna drenaža in hidroizolacija. Tako so izvedli dve tretjini vseh potrebnih del na sanaciji in utrjevanju notranje obloge. Prav tako so do sedaj izvedli četrtino odvodnjavanja. Robniki so položeni na več kot polovici predorske cevi, aktivno pa izvajajo tudi izdelava jaškov za 110 KV kablovod.

Tudi v levi cevi so dokončani temelji, talni obok in izravnalni obrizg. V obsegu 80 odstotkov so izvedli bočno drenažo, hidroizolacije so položene v obsegu 43 odstotkov, izvedli so tudi tretjino notranje betonske obloge. V obeh ceveh so na pogonski centrali končana gradbena dela, ki jim zdaj sledijo obrtniška dela.

Na inštalacijskem kolektorju so AB stene izvedene v 80 odstotkih, aktivno pa se izvaja tudi prečni del med predorskima cevema. Na vzhodni strani portala se izvaja podložni beton za vezavo sten A, B in C1 ter robni venec stene A. Na zahodni strani portala pa je izvedena petina zasip.

V desni predorski steni je notranja betonska obloga že izvedena, izvajalec pa uspešno napreduje z deli tudi v levi predorski steni, kjer izvede povprečno 22 metrov notranje betonske obloge na dan, so še navedli na Darsu.