Petindvajset novih parkomatov bo stalo v Brinju, in sicer na območju Slovenčeve, Tolstojeve, Grafenauerjeve in Posavskega ulice, v Ziherlovi ulici, Zeljarski ulici, v Mirju med Barjansko cesto in Emonsko ulico, v Emonski ulici med Zoisovo cesto in Gradaško ulico, v Mostah na območju Zaloške ceste, Pokopališke ceste, Partizanske ulice in železnice, na Ambroževem in Vrazovem trgu ter na Poljanskem nasipu. V Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah so pojasnili, da z novimi parkomati ne želijo preganjati dnevnih migrantov, temveč da želi mesto urediti mirujoči promet z uvedbo enosmernega prometa in uličnega parkiranja ob vozišču.

Parkiranje na novih plačljivih conah bo stalo 0,40 evra na uro, saj gre za območje zunaj ožjega mestnega središča. Vozniki bodo lahko parkirnino plačali za največ šest ur vnaprej, parkirišča pa bodo plačljiva od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. Stanovalci na teh območjih si bodo na mestni občini na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet prihodnje leto lahko zagotovili svoje parkirne dovolilnice, s katerimi bodo lahko neomejeno parkirali.

V Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah so napovedali, da bodo parkomate postavljali na različnih lokacijah znotraj avtocestnega obroča predvidoma vse do leta 2014.