Po tajnem glasovanju je bilo od 15 svetnikov šest za izdajo soglasja, štirje so bili proti, pet glasovnic pa je bilo praznih in so jih po pridobljenem pravnem mnenju uvrstili med vzdržane. Direktor družbe Priori, ki je 100 odstotni lastnik družbe Alea Iacta, Sergej Racman je povedal, da bodo projekt nekoliko spremenil iin ponovno zaprosili za koncesijo.