Mira Retelj je bila v Splošni bolnišnici Novo mesto prvič zaposlena leta 1994, in sicer na delovnem mestu pomočnice direktorja. Leta 1999 je bila imenovana za vršilko dolžnosti direktorja, od leta 2000 naprej pa je skozi več mandatov bolnišnico vodila kot direktorica.

Svet zavoda jo je po preteku zadnjega mandata novembra lani ponovno potrdil za direktorico bolnišnice in ji vodenje zaupal na osnovi predloženega načrta vodenja regionalne bolnišnice. Do današnjega soglasja vlade je bolnišnico vodila kot vršilka dolžnosti direktorice.

Vlada je na seji prav tako sprejela sklep, da se v svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana namesto dosedanjih članov za preostanek mandata imenujejo Janez Remškar, Boris Pleskovič, Omar Hanuna, Ksenija Sever in Andrej Pengov Biten.

Spremenjena bo tudi sestava članov sveta Zavoda za transfuzijsko medicino. Vlada je v ta organ potrdila Matjaža Medveda, Jožefa Pajtlerja, Aleša Kardelja in Andrejo Grabner.

Kot so zapisali v vladnih gradivih, je razrešitev dosedanjih članov in imenovanje novih članov obeh zavodov potrjeno z namenom dviga ravni kakovosti in strokovnosti dela obeh svetov zavodov.