"Postopki glede presoje načrta ali projekta, ki bi vplival na območje Natura 2000, so zakonodajno določeni in jasni," je v današnji izjavi za javnost zapisal Potočnik.

Kot je pojasnil, postopki vključujejo celovito presojo vplivov na okolje, pa tudi ustrezno presojo po habitatni direktivi. Ob tem je pomembno, da pristojni organi države članice preučijo vse alternativne možnosti. Projekt se lahko pod določenimi pogoji, ki med drugim vključujejo omilitvene in nadomestne ukrepe, odobri zgolj v odsotnosti alternativ je poudaril.

Glede načrtovane gradnje avtocestne obvoznice Škofljica, ki naj bi potekala preko območja Natura 2000 Barje, je bil Potočnik seznanjen preko medijev ter pisma podpore naravovarstveni stroki in direktorju Zavoda RS za varstvo narave Dariju Krajčiču.

"Na tej podlagi je Evropska komisija slovensko vlado v okviru t. i. EU-pilotne zadeve prejšnji teden prosila, naj pojasni postopke - z namenom, da pridobimo jasno predstavo o dejanskem stanju, na podlagi katere se bomo lahko odločili, ali so potrebni nadaljnji postopki ali ne," je izpostavil komisar.

Obvoznica mimo Škofljice je bila v zadnjem obdobju deležna veliko zanimanja. Potem ko je premier Janez Janša predsedniku SLS Radovanu Žerjavu predlagal zamenjavo ministra Bogoviča, se je namreč ugibalo, da se je za to odločil prav zaradi zapletov pri tem projektu.

Poleg tega je Krajčič prejšnji teden dejal, da mu je minister "zelo korektno predlagal, da se z mesta direktorja umakne", vzrok pa naj bi bile ravno težave pri umeščanju obvoznice Škofljica v prostor. Bogovič je zahtevo po Krajčičevem odstopu zanikal.