Nekdanji direktor celjske policijske uprave Veniger je pred leti vodil tudi upravo uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Danes pa je zaposlen v ljubljanski izpostavi centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) s sedežem v Ženevi.

Ministrstvo za notranje zadeve je javni poziv za vložitev kandidatur za novega generalnega direktorja policije objavilo 17. avgusta. Zdajšnji generalni direktor policije Janko Goršek, ki bo to funkcijo opravljal do 1. oktobra, je namreč 8. avgusta odstopil s položaja. Pri tem je pojasnil, da odstopa zaradi različnih pogledov, ki jih imata z ministrom Gorenakom na prihodnje vodenje policije. Goršek je sicer kot v. d. direktorja vodenje policije prevzel februarja 2009, s polnim mandatom pa je nastopil funkcijo julija isto leto.

Na razpis se je poleg Venigerja prijavilo še pet kandidatov, katerih imena niso bila javno predstavljena. Tem se minister, kot je zapisano v današnjem sporočilu za javnost, zahvaljuje za izkazano zaupanje in pripravljenost na sodelovanje.

Gorenak je na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da je bila večina kandidatov dobrih, za Venigerja pa se je odločil zato, ker ocenjuje, da je za sedanji čas zahtevnega vodenja policije glede na njegove kompetence najbolj primeren za omenjeno mesto.

Izbira kandidata je v pristojnosti ministra

Po zakonu generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve. Izbira kandidata je v pristojnosti ministra, ki kandidata išče prek javnega ali internega razpisa oziroma poziva.

Pred vložitvijo predloga vladi za imenovanje posameznega kandidata za generalnega direktorja policije je minister dolžan pridobiti mnenje posebne avtonomne strokovne komisije o ustreznosti kandidata. To komisijo sestavljajo predsednik uradniškega sveta, predstavnik državnotožilskega sveta, ki ga izmed državnih tožilcev, izvoljenih v ta svet, za vsak primer posebej imenuje državnotožilski svet, ter priznani neodvisni strokovnjak s področja dela varnostnih organov, prava ali varstva človekovih pravic, ki ga za vsak primer posebej imenuje predsednik republike.

V postopku imenovanja generalnega direktorja policije komisija opravi razgovor s predlaganim kandidatom, svoje mnenje pa je dolžna podati v 30 dneh po prejemu zaprosila. Omenjeno mnenje mora minister priložiti predlogu vladi za imenovanje generalnega direktorja, pri čemer ne more predlagati kandidata, za katerega je komisija podala mnenje, da ni ustrezen.

Generalni direktor policije se imenuje za dobo petih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.