Za lažjo predstavo smo izračunali kakšna bo razlika v višini prispevkov zdaj in po sprejeti pokojninski reformi. V primeru zavarovalne osnove v višini minimalne plače, ki je bila julija 2012 763,06 evra, samozaposleni plačajo prispevke za socialno varnost v višini 291,48 evra. V primeru zavarovalne osnove v višini najmanj 60 odstotkov povprečne plače, ki je bila julija 2012 1.498,05 evra bruto, bo samozaposleni plačal prispevke za socialno varnost v višini 343,36 evra. To pomeni, da bodo samozaposleni v primeru sprejetja pokojninske reforme plačevali 51,88 evra višje prispevke.

Izračuna pred in po reformi si lahko pogledate spodaj:

Zavarovalna osnova v višini minimalne plače.

Zavarovalna osnova v višini 60 odstotkov povprečne plače.

Na ministrstvu za finance so nam pojasnili, da se prispevki priznajo kot odhodek pri določanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, kar pomeni nižjo davčno obveznost. Vendar pa to ne bo veljavo za tiste samozaposlene, ki uveljavljajo normirane odhodke. Po predlogu zakona je namreč predlagano znatno zvišanje višine normiranih odhodkov, vendar pa je tudi ukinjena možnost, da bi tistih, ki so se zanje odločili socialne prispevke uveljavljali kot stroške, ki jih ima njihovo podjetje.

Kakšen je cilj spreminjanja zavarovalne osnove, glede na to, da se Slovenci po podatkih Statističnega urada glede na povprečje v EU uvrščajo v sam vrh po deležu socialnih prispevkov, nam na ministrstvu za finance niso pojasnili. V podjetju Data menijo, da bo država samozaposlene na takšen način spodbudila k vplačevanju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.