Predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji bo med drugim omogočil, da bodo policisti in tudi strokovno-tehnični javni uslužbenci lahko zaradi nemotenega opravljanja nalog policije začasno premeščeni. To bo pripomoglo k bolj racionalni porabi kadrovskih in materialnih virov, je zapisano v gradivu o predlogu, objavljenem na spletnih straneh vlade.

Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije pa med drugim opredeljuje cestno zaporo z blokadno točko ter pooblastila za zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah. Poleg tega tudi bolj jasno in pregledno ureja pritožbeni postopek.

V predlogu novele zakona o visokem šolstvu je med drugim natančneje določen postopek za vložitev vloge ob podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda. S spremembo 63. člena pa bo odgovorni osebi visokošolskega zavoda omogočeno, da poleg oblik neposredne pedagoške obveznosti določi tudi število ur osnovne neposredne pedagoške obveznosti, je še zapisano v vladnem gradivu.