Ministrski zbor naj bi razpravljal o predlogu proračunov za leti 2013 in 2014, ki ju mora vlada v DZ poslati najkasneje do 1. oktobra. Prva osnutka proračunov je vlada avgusta zavrnila, ministrstvo za finance pa se lotilo priprave novega gradiva, v katerem naj bi bili upoštevani tudi finančni učinki predlaganih reform.

Proračunski odhodki naj bi v skladu z julija sprejetimi usmeritvami v letu 2013 lahko dosegli 9,5 milijarde evrov, v letu 2014 pa največ 9,3 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi se prihodnje leto znižal s treh na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2014 pa dodatno nazadoval na 1,8 odstotka BDP.

Po nekaterih napovedih naj bi vlada na seji obravnavala tudi predlog zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Ukrepe za sanacijo bančnega sistema naj bi izvajal poseben sklad za stabilnost bank.

Izločitev slabih terjatev in nanj vezanih zavarovanj iz bančnih bilanc naj bi bankam po pojasnilih finančnega ministra omogočila, da bi se lahko bolje posvetile svoji osnovni funkciji finančnega posredništva. Višina državnih poroštev za financiranje prevzetih terjatev naj bi bila omejena na štiri milijarde evrov.