Na upravo pa letijo očitki, da se ni uspešno spopadla s stalnimi odhodi zdravnikov. Aktualna direktorica zdravstvenega doma Jasna Čuk Rupnik odgovarja, da takšni očitki izhajajo iz nepoznavanja razmer v primarnem zdravstvu, zato pričakuje, da kadrovanje ne bo politično, pač pa bo izhajajo iz strokovno-organizacijskih podlag. Ponovitev razpisa bi bila ob dejstvu, da ima občina kot ustanoviteljica v sedemčlanskem svetu zavoda štiri svoje predstavnike, po njeni oceni pravi politični fiasko.

Očitki, da vodstvo ni sposobno rešiti problema odhodov zdravnikov

"Naši občani, zlasti starejši se pritožujejo zaradi pomanjkanja in nenehnega menjavanja zdravnikov. Pravijo, da jih skoraj vsakič, ko pridejo na pregled, pričaka nov zdravnik. Gre za zelo pereč problem, ki ga moramo razrešiti," je poudaril logaški župan Berto Menard, ki zato pričakuje zelo vročo razpravo.

Po naših neuradnih informacijah je svet zavoda občinskim svetnikom v potrditev za direktorico predlagal Matejo Kunc, ki je zdaj vodja računovodstva v zdravstvenem domu, pred časom je bila tudi vršilka dolžnosti direktorja, sicer pa velja za sposobno finančnico. Drago Malavašič, predsednik sveta zavoda, nam tega sicer ni želel ne potrditi ne zanikati.

"Ne vem, kako se bodo svetniki odločili. Če pa sedanji kolektiv problema z zdravniki ne more rešiti, je morda smiselno, da na mesto direktorja pride nekdo zunanji," je ocenil Menard, ki zdajšnjemu vodstvu zdravstvenega doma sicer ne oporeka sposobnosti in zaslug za pozitivno poslovanje. Zanika pa tudi namige, da bi odločitev svetnikov utegnila biti politična in da bodo predlagano kandidatko zavrnili, ker bi na mesto direktorja želeli v drugem krogu pripeljati koga drugega.

"Logatec je odskočna deska"

Jasna Čuk Rupnik pravi, da politika očitno ne sliši ali noče slišati, da jim zaradi velikega pomanjkanja splošnih zdravnikov - oziroma nezainteresiranosti zdravnikov za delo na primarni ravni zaradi velikih obremenitev - kandidatov, ki bi v Logatcu ostali dlje, preprosto ne uspe dobiti. "Zdravniki ne bežijo od nas, ker z njimi ne bi imeli dobrih odnosov. Odhajajo zato, ker je Logatec zanje le nekakšna vmesna postaja, odskočna deska. Ko dobijo priložnost za specializacijo na sekundarni ravni, odidejo. Takšnih primerov smo imeli že več, zato se skoraj vsako leto menja zdravnik," pravi Čuk-Rupnikova. V logaškem zdravstvenem domu so trenutno sicer zaposleni trije splošni zdravniki, en pediater in en šolski zdravnik, imajo pa tudi tri specializante in dva zdravnika, ki na specializacijo še čakata in zato delata pod nadzorom. Prav zaradi kadrovske stiske namerava tudi po izteku mandata v začetku novembra še nekaj časa delati tudi Čuk-Rupnikova, čeprav že izpolnjuje pogoje za upokojitev.

Na razpis za direktorja zdravstvenega doma je sicer prispelo sedem prijav. Štiri prijavljene so povabili na razgovor, na tajnem glasovanju pa so nazadnje izbirali med dvema kandidatkama, ki sta najbolj prepričali s programoma.