Zato ekipa 25 sodelavcev razvija sistem, s pomočjo katerega lahko podjetja, gostinci, hotelirji in stanovalci svoja parkirna mesta oddajo, vozniki pa si parkirni prostor zagotovijo in plačajo z mobilnikom ali prek spletne aplikacije na pametnem telefonu. Kdor želi oddati enega ali več parkirnih prostorov, s podjetjem sklene pogodbo in se tako vključi v sistem TTParking. Lastniki so na podlagi pogodbe upravičeni do 80 odstotkov parkirnine in lahko ceno, ki se obračuna v 15-minutnem intervalu, določijo sami, prav tako določijo obratovalni čas parkirišča in število parkirnih mest. "Parkirišča so vidna prek mobilne aplikacije in na naši spletni strani, kjer se vozniki registrirajo. Uporabniki nato na internetu ali s svojim mobilnikom poiščejo prosto parkirno mesto ter na parkirišče vstopijo s klicem na telefonsko številko, ki je zapisana na zapornici. Klic je brezplačen, zapornica pa se dvigne že nekaj sekund po klicu," je delovanje sistema pojasnil Teodor Bunta, v podjetju odgovoren za iskanje in razvoj tehničnih rešitev. Plačilo parkirnine poteka brez gotovine. Če ima voznik na svojem računu naloženo dobroimetje, potem ob izstopu zgolj pokliče na številko na notranji strani zapornice in znesek se bo odštel z njegovega računa, medtem ko lahko naključni uporabniki parkirnino poravnajo prek monete. Vozniki po opravljeni storitvi prejmejo sporočilo z datumom in naslovom parkiranja, kako dolgo je bilo vozilo parkirano in koliko znaša parkirnina. Vozniki lahko parkirno mesto tudi rezervirajo, bodisi takoj bodisi za dan, teden ali mesec vnaprej.

Trenutno je v sistem vključenih že 25 manjših parkirišč, od tega šest v prestolnici, vsa skupaj pa ponujajo približno sto parkirnih mest. "Vozniki s pomočjo sistema ne izgubljajo časa z iskanjem prostega mesta, hkrati pa tudi prevozijo manj kilometrov in tako prispevajo k zmanjšanju hrupa, možnosti nesreč in onesnaženosti zraka," je dodal Senica.