Kakor smo danes v članku Vlada menda pogreša 150 milijonov evrov poročali v tiskani izdaji Dnevnika, naj bi manjkajoči znesek zaradi težav z informacijskim sistemom Durs končal na računu socialnih blagajn. Po nekaterih razlagah naj bi 100 milijonov evrov končalo na računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) in 50 milijonov evrov na računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Težave ne vplivajo na skupno višino prihodkov države

Na ministrstvu za finance priznavajo, da so "pri analizi podatkov zaznali določena razhajanja v razmerjih prikazanih prihodkov med tremi blagajnami". Kot pa so poudarili, težave ne vplivajo na skupno višino prihodkov države - ti so v načrtovanih okvirih, temveč le na njihovo računovodsko razporejanje med računi. Zato so po zagotovili ministrstva navedbe, da vlada pogreša 150 milijonov evrov, neutemeljene.

O razporejanju javnofinančnih sredstev med tremi blagajnami javnega financiranja so sicer v torek razpravljali na posebnem sestanku na strokovni ravni. Dogovorili pa so se, da bo Davčna uprava RS (Durs) pripravila podrobnejšo analizo in morebitne popravke evidentiranja prihodkov, če bo to potrebno.

150 milijonov je absolutno previsoka številka

Na Durs pravijo, da razlog za delno neusklajena stanja ni nov davčno informacijski sistem, temveč velike zakonodajne in sistemske spremembe, tudi v načinu poročanja javno finančnih prihodkov. Z oktobrom lani se je namreč spremenil način plačevanja davkov in prispevkov. Zmanjšalo se je število podračunov, in sicer se je namesto približno 3000 podračunov uvedlo zgolj štiri podračune po javnofinančnih blagajnah, pojasnjujejo na Durs.

Napovedujejo, da bodo skupaj z ministrstvom za finance, ZZZS in Zpiz v najkrajšem možnem času zadeve uskladili. 150 milijonov evrov, koliko se pri tem navaja, pa je po njihovem absolutno previsoka številka.

Težave so sproti razčiščevali in razreševali

Na ZZZS navajajo, da so seznanjeni z določenimi težavami Durs v zvezi z evidentiranjem vplačanih dajatev, ki se občasno izkazujejo tudi v nepravilni višini ZZZS nakazanih plačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezni mesec. Tovrstne težave so v sodelovanju z Durs tekom leta sproti razčiščevali in razreševali, zato ocenjujejo, da trenutno ne bi smelo biti večjih odstopanj.

Pričakujejo pa, da bo Durs morebitna oz. domnevna previsoka nakazila plačanih prispevkov na račun ZZZS izkazala z verodostojnimi dokazili in listinami, in sicer z izkazom vsakega nakazila, iz katerega izhaja, za katerega davčnega zavezanca, kdaj, zakaj in koliko je bilo preveč nakazanih plačanih prispevkov na račun ZZZS. "Na tej podlagi izvedena prerazporeditev finančnih sredstev bi morala biti izvedena zakonito in prestati tudi presojo računskega sodišča," še poudarjajo na ZZZS.

Na Zpiz pa pravijo le, da kakšnih nepravilnosti pri nakazilih iz državne zakladnice niso opazili.