DS je tako sprejel predlog svojega proračuna za prihodnji dve leti. V letu 2013 naj bi DS iz proračuna prejel 2.165.655 evrov, v letu 2014 pa 2.136.421 evrov. Predlog je večinoma usklajen z ministrstvom za finance, ki pripravlja proračuna za prihodnji dve leti. Ni pa usklajen na postavki plač, razlika med usklajenih zneskov in zneskom, ki so ga danes potrdili svetniki, pa znaša približno 200.000 evrov v posameznem letu.

A DS namerava pri svojem predlogu proračuna vztrajati. Kot je pojasnil generalni sekretar DS Marjan Maučec, so na ministrstvu postavke za plače znižali tistim organov, ki so v zadnjih letih na novo zaposlovali. A to po njegovih besedah za DS ne more držati, saj so sami zaposlili dve osebi, med drugim predsednika DS, za katerega je ustavno sodišče odločilo, da mora funkcijo opravljati poklicno.

V proračunu, ki so svetniki danes potrdili, tako ostaja, da bo v letu 2013 za plače v DS namenjenih 1.119.676 evrov, v letu 2014 pa 1.090.442 evrov. Preostala sredstva so namenjena za materialne stroške in investicije, velik del proračuna pa predstavljajo tudi sejnine. V letu 2013 bo tako za sejnine namenjenih dobrih 690.000, v letu 2014 pa dobrih 680.000 evrov.

V državnem svetu je sicer 29 zaposlenih, enako število nameravajo ohraniti tudi s kadrovskim načrtom za prihodnji dve leti. Med njimi sta dva funkcionarja - poleg predsednika DS še generalni sekretar -, 25 zaposlenih za nedoločen čas ter dva zaposlena za določen čas.

AUKN naredil korak naprej pri korporativnem upravljanju

Na današnji seji so se državni svetniki seznanili tudi z letnim poročilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) za leto 2011. Ocenili so, da je poročilo pripravljeno korektno in je odraz pozivnih hotenj uprave agencije, ki je po ustanovitvi vzpostavila pravni in organizacijski okvir svojega delovanja.

Po njihovem mnenju je agencija naredila korak naprej na področju korporativnega upravljanja, za oceno o uspešnosti njenega dela pa bi morala vlada pripraviti strategijo upravljanja kapitalskih naložb.

DS podpira novelo zakona o mednarodni zaščiti, ki uvaja postopke ugotavljanja starosti za mladoletnike brez spremstva ter ukinja brezplačno pravno pomoč za begunce na prvi stopnji. Ob tem so državni svetniki opozorili, naj se postopki za ugotavljanje starosti uporabljajo le v skrajnih primerih.

Državni svetniki pa niso podprli novele zakona o policiji, ki jo predlaga skupina poslancev s prvopodpisanim Petrom Vilfanom (Pozitivna Slovenija), namenjena pa je preprečitvi nasilja in izgredov na športnih prizoriščih. Svetniki so namreč sledili mnenju vlade, ki nasprotuje nesistemskim spremembam ter zagotavlja, da bo takšne rešitve sama pripravila v novi policijski zakonodaji.