Škof in Lazarjeva sta se kot kandidata za dekana prijavila na postopek imenovanja dekana, ki ga je marca lani razpisala zdaj že nekdanja dekanja fakultete Vesna Mikolič. Novi v. d. dekana Gorazd Drevenšek je postopek nato preklical, ker naj bi bil voden nepravilno, in sklenil začeti novega. Ta naj bi se začel 5. oktobra.

Preklicu postopka volitev je ostro nasprotovala skupina senatorjev fakultete, ki je na upravno sodišče v Ljubljani v zvezi z dekanskimi volitvami vložila že dve tožbi. Sodišče je v zadnji z izdajo začasne odredbe naložilo zadržanje Drevenškovega sklepa o novem volilnem postopku, univerza pa je odgovorila s pritožbo na vrhovno sodišče.

Z danes izdanim sklepom je Marušič za 30 dni zadržal izvedbo predstavitve programov kandidatov in glasovanje na seji akademskega zbora, pa tudi izvolitev dekana na senatu fakultete, predvideno za 1. oktobra.

Kakršnekoli aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem postopka volitev so v tem času po Drevenškovih besedah nične. "Ni formalnega vzvoda, da bi kdo karkoli sprejel in da se lahko to udejanji," je dejal Drevenšek. Ob tem je izrazil upanje, da bo vrhovno sodišče v 30 dneh izdalo sodbo, ki bi pomagala razplesti "pat pozicijo" na Fakulteti za humanistične študije.

Akademski zbor, ki je sklenil, da bo predstavitev obeh kandidatov danes vendarle poslušal, je dva glasova več namenil Lazarjevi. "Mislim, da je o tem, kako je rektor pristopil k tem volitvam, in na kakšen način je zadržal potek volitev, zelo težko soditi, ker o tem presoja sodišče," je povedala članica akademskega zbora in nekdanja rektorica univerze Lucija Čok.

Ali se bo postopek volitev dekana nadaljeval z izvolitvijo dekana na senatu fakultete 1. oktobra, je po besedah Čokove stvar senata.

Drevenšek je vnovič opozoril, da delo fakultete obstruirajo predvsem krogi z oddelkov, kjer študentov že nekaj let ni dovolj za redno izvajanje študija. Ravno omenjeni programi so po njegovih besedah ustvarjali tudi največjo izgubo na fakulteti.

S poslovnega vidika je po Drevenškovem mnenju pomembno, da bi omenjene programe združili v enoten študij, kar obenem pomeni, da zanje ne bo več potrebno toliko profesorjev. Po drugi strani pa po njegovih besedah vsaj polovica programov kaže, "da se lahko uspešno razvija v prihodnje".