V ZSUS so se na današnji ustanovni skupščini v Ljubljani povezali Sindikat upokojenih veteranov, Sindikat upokojencev in invalidov, Sindikat upokojencev prometa in zvez ter Sindikat upokojenih gospodarstvenikov. Predsednik ZSUS je postal Slavko Kmetič, podpredsednica Justina Pančur.

Zveza je nastala predvsem na zahtevo tistih, ki so celo življenje pošteno delali in tudi plačevali vse prispevke, danes pa se čutijo ponižane in užaljene, ko nekateri pravijo, da je pokojnina socialna postavka, je na predstavitveni novinarski konferenci dejal Kmetič. Poudaril je, da so njihove pokojnine pošteno zaslužene, vsi, ki so vse življenje delali in dosegli polno pokojninsko dobo, pa bi morali dobiti pokojnino v višini, ki bi jim zagotavljala dostojno življenje.

Zveza je po Kmetičevih besedah nestrankarska civilnodružbena organizacija in bo, ne glede na aktualno vlado, zahtevala pravice upokojencev in opozarjala na neustrezne rešitve. Dejstvo namreč je, da Slovenija ni taka, kot so si jo želeli leta 1991, je dejal Kmetič, sicer tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Za sindikalno organizirani skupini, ki že delujeta, pa po njegovih besedah ugotavljajo, da so "to bolj kot ne funkcionarji, ki ne odražajo želja in zahtev baze upokojencev".

Zavzeli se bodo tudi za odpravo neupravičenih privilegijev

Kot so določili v programu, se bodo borili za popravo krivic, tako iz preteklosti, ki se vlečejo tudi v sedanjost, kot novih. Eden njihovih prvih korakov bo poziv vladi k odpravi rešitev zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je upokojencem, ki so delali v kateri od drugih republik prejšnje države, odvzela del pokojnine. Taka rešitev je popolnoma neupravičena in krivična, je poudaril Kmetič in kot primer navedel upokojene delavce Slovenskih železnic, ki so del svojih aktivnosti izvajale tudi na Hrvaškem.

Prav tako se bodo po Kmetičevih zavzemali za odpravo nekaterih neupravičenih privilegijev. Država v pokojninsko blagajno daje približno 1,4 milijarde evrov, od tega 400 milijonov evrov za ljudi, ki si teh pokojnin niso zaslužili z delom, je dejal predsednik zveze. Pri tem pa je napovedal, da bodo podpirali vse ukrepe, ki bodo šli v smeri "čiščenja" pokojninske blagajne takšnih izdatkov.

Ocenjujejo tudi, da je razmerje med pokojninami (1 proti 5) preveliko, najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo pa so daleč prenizke. Popraviti pa bi morali tudi razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino.

Sicer pa so na ustanovni skupščini sklenili ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve tudi predlagati pripravo zakona, po katerem bi morali prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, ki prejemajo nadomestilo za brezposelnost, opravljati tudi javna dela. Javna dela, za katera bi prejemali le povračilo stroškov prevoza, bi se izvajala kot pomoč starejšim in onemoglim, je povedala podpredsednica zveze Justina Pančur. To bi bila po njenih besedah tudi velika pridobitev za starejše.