Inšpektorat za javno upravo je v nadzoru nad plačami srednjih medicinskih sester, ki v enotah intenzivnih terapij III Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana opravljajo dela diplomiranih sester, odločil, da napredovanj, ki so jih dosegle na delovnem mestu srednjih medicinskih sester pred prevedbo v nov plačni sistem, ni mogoče prenašati na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester.

Tudi sami bodo odgovorili s tožbo

Kot je na novinarski konferenci poudaril Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, je inšpektorat odredil, naj se UKC Ljubljana z zaposlenimi dogovori za vračilo preveč izplačanih plač, ni pa odredil tožbe, če do tega ne pride. Po besedah Počivavška to pomeni, da se zavedajo, da ni zakonske podlage za izterjavo tega dela plač na sodišču. Če bo do tožbe za vračilo dela plač vseeno prišlo, Počivavšek napoveduje, da bodo tudi sami odgovorili s tožbo.

Prav tako bodo sprožili pravne postopke, če se bodo omenjenim zaposlenim plače v prihodnjih mesecih izplačevale brez napredovanj za delo diplomiranih sester.

Počivavšek trdi, da je do konflikta prišlo, ker se je enostransko posegalo v pogodbe zaposlenih in ker ni bilo sistemske rešitve. V Pergamu zato ministra za zdravje Tomaža Gantarja pozivajo, naj nemudoma pripravi novo zakonodajno ureditev, ki bo trajno uredila položaj medicinskih sester.

Razdelitev nalog med srednje in diplomirane medicinske sestre se ne obnese

Predsednik Sindikatov v zdravstvu Slovenije Matija Cevc pojasnjuje, da inšpektorat izhaja iz tega, da so srednje medicinske sestre ob prevedbi v nov plačni sistem prešle na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester. To pa po njegovih besedah ni res, saj so sestre že prej opravljale enaka dela in imele količnik kot višje medicinske sestre. Cevc je izrazil razočaranje, da inšpektorat ni proučil dejanskega stanja v zavodu in je prilagodil svoj zapisnik "tistemu, kar mu je bilo očitno naročeno, da mora priti ven". Pojasnil je še, da se s predstavniki UKC Ljubljana po odločitvi inšpektorata še niso sestali, pričakuje pa, da se bo to zgodilo kmalu.

Tudi pravnica iz KSS Pergam Tatjana Labernik poudarja, da so vse sestre v enotah intenzivnih terapij III pred prevedbo v nov plačni sistem opravljale enako delo in je tako ostalo tudi po prevedbi. Te medicinske sestre imajo sicer sklenjene anekse k pogodbam o zaposlitvi, po katerih 80 odstotkov plače prejemajo za diplomirano medicinsko sestro, 20 odstotkov pa za srednjo medicinsko sestro.

Kot je še pojasnila Labernikova, so se na nekaterih oddelkih, kjer opravljajo podobna dela, odločili razdeliti naloge med srednje in diplomirane sestre, a se to ne obnese. Dogaja se namreč, da srednje medicinske sestre, ki so zahtevnejše naloge opravljale več let, tega več ne smejo, prihajajo pa mlade, ki tega še ne znajo in potrebujejo mentorstvo, je pojasnila.

Po mnenju Labernikove so vsa ta "ribarjenja v kalnem posledica zavestne odločitve znižati ceno dela in to na netransparenten način". Labernikova je ob tem omenila tudi dopis ministrstva za zdravje Sindikatom delavcev v zdravstveni negi o kadrovskih standardih in normativih v zdravstveni negi, iz katerega izhaja, da sprejeti dokumenti o delitvi kompetenc niso bili potrjeni s strani zdravstvenega sveta. Zato se Labernikova sprašuje, ali so vse reorganizacije temeljile na vprašljivih dokumentih.