Parkirna mesta vedno večji problem

Parkirna mesta so predvsem v mestih vedno večji problem. Avgust Senica se je zato že leta 2007 spraševal, ali morda poleg gradnje garažnih hiš, zapiranja ulic in mestnih središč ter drugih ukrepov obstaja kakšna enostavnejša rešitev. Kot je povedal, je potencial za parkiranje našel v manjših zasebnih parkiriščih pred večstanovanjskimi bloki, dvoriščih, hotelih, podjetjih in neuporabnih manjših zemljiščih.

Sistem TTParking omogoča uporabo tudi zelo majhnih parkirišč, pri čemer se za identifikacijo in vstop na parkirišče uporabljajo mobilni telefoni. Iskalec parkirnega mesta se mora za spremljanje prostih parkirnih mest v sistem najprej registrirati prek spletne strani, sistem pa nudi tudi plačilni sistem, ki se izvaja prek Monete.

Hitrost in možnost rezervacije parkirnega mesta

Za uporabo plačljivega parkirnega mesta mora biti na internem računu naloženih najmanj osem evrov dobropisa, nekatera parkirna mesta pa so brezplačna, zato za njihovo uporabo potrebujemo le mobilni telefon. Rampo namreč odpremo s klicem na posebej označeno telefonsko številko.

Kot največje prednosti projekta njegovi avtorji navajajo hitrost parkiranja, možnost rezervacije parkirnega mesta, vozniki pa so navsezadnje tudi manj časa na cesti, s čimer prispevajo k večji prometni varnosti in manjši onesnaženosti.

Ceno parkiranja, delovni čas in število parkirnih mest določi ponudnik parkirišča sam. Trenutno je v Ljubljani in Mariboru vključenih 15 parkirišč, snovalci ideje pa s pristopom investitorja, Lightman Investors Services, ciljajo tudi na tuje trge. "Investitor je idejo prepoznal kot tržno zanimivo, navsezadnje gre za edinstven sistem povezovanja uporabnikov in lastnikov zasebnih parkirišč, z vključitvijo zapornic in možnosti plačila," je povedal Senica, ki napoveduje, da bo projekt evropska mesta dosegel do konca letošnjega leta.