V programu, ki se bo izvajal v tesnem sodelovanju s partnerskimi humanitarnimi organizacijami, bodo lahko sodelovali vsi zainteresirani državljani EU in rezidenti EU za daljši čas, starejši od 18 let. Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč, ki je ena izmed novosti Lizbonske pogodbe, uživa visoko podporo državljanov, saj podporniki predstavljajo kar 88 odstotkov, so pojasnili v predstavništvu Evropske komisije.

Priprava pobude se je začela v letu 2011 s širokim posvetovanjem, temu je sledila testna faza, v okviru katere je bilo na teren poslanih 20 prostovoljcev. Izkušnje testnega obdobja bo Evropska komisija uporabila pri zagonu pobude januarja 2014. Predlagani proračun pobude znaša 239,1 milijona evrov, kar zajema izdatke za celovito usposabljanje prostovoljcev, njihovo napotitev, gradnjo zmogljivosti v prizadetih skupnostih in podporne dejavnosti.