Če bo nekaterim vozilom vstop v mestno jedro na levem bregu Drave za zdaj prepovedan za sedem mesecev, med 1. oktobrom in 30. aprilom, pa je tokratno zaprtje Slovenske ceste, ki bo trajalo vse do sobote, zgolj generalka za prihodnje leto, ko naj bi cestni odsek dokončno zaprli za avtomobile in se s tem še nekoliko bolj približali zadanemu cilju - iz mestnega središča pregnati gost promet in potnike spodbuditi k pešačenju, kolesarjenju ali vožnji z avtobusom.

A ne le zmanjšanje prometa v mestnem središču, v dveh največjih slovenskih mestih želijo z zaprtjem nekaterih cest izboljšati tudi kakovost zraka, ki zaradi prekomerne vsebnosti trdih delcev, dušikovih oksidov in ozona še ni zadovoljiva. Pretekla prizadevanja za izboljšanje zraka v prestolnici so sicer že prinesla nekatere rezultate, saj se je po podatkih Agencije za okolje med letoma 2000 in 2009 prisotnost trdih delcev v zraku občutno zmanjšala, vendar v sklopu strogih evropskih normativov še vedno presega dovoljeno vrednost, prav tako v Mariboru, kjer je bilo preteklo kurilno sezono kar 60 dni, ko je število delcev preseglo dovoljene vrednosti.

S plačljivim parkiranjem nad prometno gnečo

Na ljubljanski mestni občini so prvi večji korak k zapiranju mestnega jedra naredili že pred dobrimi petimi leti. Aljaž Plevnik iz Urbanističnega inštituta zapiranje mestnega središča za promet pozdravlja in hkrati poudarja, da je tudi širjenje območja plačljivega parkiranja za Ljubljano pravi pristop k omejitvi prometa v centru mesta. K temu prav tako stremijo na ljubljanski mestni občini. Že marca je namreč na srečanju Zrak - stanje, trendi, ukrepi, ki ga je v okviru projekta Civitas Elan pripravila ljubljanska mestna občina, Andrej Piltaver z občinskega oddelka za varstvo okolja predstavil dve možni rešitvi omejevanja prometa: uvedbo mestnih vinjet, ki bi veljale kot nadomestilo za celodnevno parkiranje na javnih površinah v vsem urbanem območju mestne občine, ali uvedbo letne takse za parkirne prostore, ki jih delodajalci trenutno brezplačno ponujajo zaposlenim. Ob tem Plevnik še opozarja, da ima Ljubljana glede reševanja prometne in okoljske problematike še nekaj neizkoriščenih možnosti. "Ključno je izboljšanje javnega prometa. Mestne avtobuse sicer uporablja vse več potnikov, vendar bi moral biti prevoz z njimi hitrejši, če bi hoteli prepričati tudi najbolj goreče zagovornike vožnje z avtomobilom," je prepričan Plevnik, ki rešitev vidi tudi v neizkoriščenem potencialu na področju kolesarjenja. "V Ljubljani je zgolj deset odstotkov poti opravljenih s kolesi, medtem ko se v nekaterih evropskih mestih občani lahko pohvalijo z več kot polovico prekolesarjenih poti," je kritičen.

Zgoščevalna taksa ustrezna tudi za Ljubljano

Kot nadaljevalni ukrep Plevnik predlaga uvedbo zgoščevalne takse, ki jo morajo vozniki plačati, če želijo v mestno središče zapeljati z avtomobilom. "Takso morajo plačati vsi vozniki, ne glede na standard njihovega avtomobila, zato je učinek večji kot pri drugih omejitvah prometa," je pojasnil Plevnik, ki je prepričan, da bi se s tovrstnim ukrepom najbolj zmanjšalo število dnevnih migrantov v Ljubljano. Podoben način reševanja gneče na cestah v nekaterih evropskih mestih že poznajo, medtem ko skušajo ponekod promet in onesnaženost zraka v mestih zmanjšati z vzpostavitvijo okoljskih con. Za takšen koncept so se po vzoru nemških mest odločili tudi v Mariboru, kjer bodo vstop v mestno središče prepovedali vsem vozilom, ki ne dosegajo emisijskega eurostandarda 0 in 1. To so predvsem tista osebna in lahka tovorna vozila, ki so bila prvič registrirana pred letom 1997, in težka tovorna vozila, registrirana pred oktobrom 1996.

V Mariboru so mestno središče za zdaj zaprli na podlagi sklepa mestnega sveta in v sklopu mednarodnega projekta, ki temelji na izboljšanju kakovosti mestnega zraka. Z okoljskega ministrstva so ob tem sporočili, da bodo predvidene spremembe zakonodaje izvedbo ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka olajšale: "Omejitve in prepovedi na območjih preseganj prašnih delcev bodo bolj natančne in bodo skupaj z drugimi rešitvami omogočale lokalnim skupnostim enostavnejše, hitrejše in prožnejše izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij."