Ocena sodniške službe je bila uvedena nad delom Jelke Rozman, Dide Volk in Gregorja Collautija. Vsem trem sodnikom sicer od leta 2009 niso bili dodeljeni novi primeri stečajnih postopkov.

Gre za izjemne primere, ki jih njihovi kolegi obsojajo

Masleša je dejal, da je treba upoštevati časovno dimenzijo očitanih spornih dejanj, saj gre za dogodke, ki so se zgodili pred štirimi leti, v tem času pa je bila insolvenčna zakonodaja že spremenjena. Vendar pa to ne zmanjšuje resnosti težav, je poudaril. Izrazil je tudi upanje, da ne bi v javnosti nastal napačen vtis o ravnanju vseh sodnikov in da gre za izjemne primere, ki jih njihovi kolegi obsojajo.

Ob tem je Masleša poudaril vlogo medijev pri odkrivanju anomalij v sodstvu. Obnašanje stečajnih sodnikov in njihovi odnosi s stečajnimi upravitelji, ki so jih razkrili prav mediji, so po njegovem mnenju namreč nesprejemljivi. Izrazil je tudi pričakovanje, da "se bodo zadeve umirile" ter bodo ostali sodniki lahko nemoteno nadaljevali s svojim delom.

Predsednik okrožnega sodišča Anton Panjan je poudaril, da je očitana sporna dejanja treba gledati iz časovne distance, med ugotovitvami poročila o delu stečajnih sodnikov pa je izpostavil, da medijska razkritja odpirajo dvome v profesionalno delo nekaterih sodnikov. Pojasnil je, da kljub specifičnem odnosu med stečajnimi upravitelji in sodniki med njimi ne sme priti do kršenja profesionalne etike, ki bi lahko škodila ugledu sodstva.

Kriminalistična preiskava ni zaznala znakov kaznivih dejanj

Panjan je dejal, da je treba upoštevati, da se zadeve, ki se pojavljajo v medijih in ki nakazujejo vsaj prekoračitev profesionalne etike sodnikov, nanašajo na obdobje v letih 2008 in 2009, v tem času pa se je spremenil tudi zakonodajni okvir. Konec leta 2008 je bila namreč vpeljana novost pri računalniški izbiri stečajnih upraviteljev in sodnikov.

Omenjeni čas je bil po njegovem mnenju "čas bistvene nestabilnosti zakonskih predpisov s področja insolvenčne zakonodaje", ki se jo čuti še sedaj, vendar pa so bili že takrat sproženi postopki za ureditev razmer.

Ministrstvo za pravosodje je namreč leta 2009 vrhovno državno tožilstvo zaprosilo za preverbo morebitnih znakov kaznivih dejanj, ki so bili povezani z izdajanjem sklepov o odmeri nagrad upraviteljem. Omenjena zadeva je bila lani zaključena, s poročilom, da kriminalistična preiskava ni zaznala znakov kaznivih dejanj, je pojasnil Panjan.

Oddelek po krivem izpostavljen v negativni luči

Dodal je, da je bila v enem izmed postopkov sodnice Rozmanove avgusta letos zaključena tudi posebna revizija dela, ki jo je zahteval upnik Bojan Oblak. Revizija je bila osredotočena na višino nagrad stečaju upravitelju in sicer ni ugotovila večjih odstopanj, je pa višje sodišče ocenilo, da sodnica ni vedno odločala s potrebno skrbnostjo, vendar so bile vse napake odpravljene v pritožbenem postopku.

Panja je ocenil, da je morda oddelek za stečajne postopke po krivem preveč izpostavljen v negativnih luči, saj je bil v zadnjih dveh letih reorganiziran in uspešno nadaljuje s svojim delom. Izrazil je še upanje, da omenjena zgodba ne bo negativno vplivala na delo preostalih stečajnih sodnikov.

Podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto pa je izpostavila potrebo po vzdrževanju profesionalne sodniške etike, ki v javnosti ne sme vzbujati dvomov v korektnost sodniškega dela ali vplivati na ugled sodišča. V zvezi s tem bo višje sodišče predlagalo svetu za sodniško etiko pri Slovenskem sodniškem društvu, da sprejme stališče o etičnosti ravnanj sodnikov.

Poročilo o delu stečajnih sodnikov

Masleša je prejšnji teden po razkritju domnevno spornih stečajnih postopkov Panjana pozval, da pripravi poročilo o delu stečajnih sodnikov. Mediji so namreč opozarjali na domnevno sporna prijateljevanja med stečajnimi upravniki in sodniki ter na višino nagrad, ki so jih upraviteljem dodeljevali sodniki.

Na poročanje medijev se je že odzval tudi pravosodni minister Senko Pličanič, ki je napovedal službeni nadzor nad delom stečajnih sodnikov in neposreden nadzor nad delom stečajnih upraviteljev. Ob tem je poudaril, da je v času od razkritja domnevnih nepravilnosti tudi sam že prejel kar nekaj elektronskih sporočil in iz pogovorov z ljudmi ugotovil, da gre za cel kup dejanj, ki jih je treba raziskati.