Če to drži, smo lahko le razočarani, saj takšno postopanje krši integriteto samostojne strokovne inštitucije in predstavlja resno grožnjo zaposlenim. Zavod pod vodstvom gospoda Krajčiča posluje po pravilih stroke ter v skladu z določili zakona o ohranjanju narave in drugih predpisov, vključujoč spoštovanje evropskih direktiv. Tega poslanstva (ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in narave nasploh) ne sme razvrednotiti kratkovidno, nepremišljeno dejanje. Zaposleni direktorjevo dosedanje delo podpirajo: v njem vidijo obrambo naravovarstvene stroke, ki si je vedno prizadevala za neodvisno delovanje na področju ohranjanja narave. Neodvisnost v strokovnih odločitvah je nujna za njihovo dobro, pošteno in odgovorno delo.

V Glosi zagovarjamo zakonitost in strokovnost pri vodenju poslov, odločno pa zavračamo politikantstvo pri sprejemanju odločitev. Zakaj bi rušili še tiste zadnje državne ustanove, ki so pri svojem delu suverene in učinkovite? Spoštovani gospod minister, prosimo in pričakujemo, da namere ne uresničite, saj boste tako preprečili nastanek nadaljnje škode javnemu zavodu, zaposlenim in nepopravljiv udarec stroki. V nasprotnem primeru vašo odločitev lahko razumemo kot nevaren precedens in zastraševalni manever politike.

Martina Stupar, sindikalna zaupnica na Zavodu RS za varstvo narave, Mitja Šuštar, tajnik glavnega odbora sindikata kulture in narave Glosa, Doro Hvalica, predsednik sindikata