Upravljalec Rakovega Škocjana ni določen, zato je obnovo prevzel Zavod RS za varstvo narave. Ta opravlja strokovne naloge na naravovarstveno pomembnih območjih in je pred časom tudi pripravil načrt za prenovo naravoslovne učne poti v Rakovem Škocjanu. "Zavedamo se, da tokratna sredstva ne bodo odpravila vseh pomanjkljivosti pri predstavitvi te res izjemne naravne vrednote, zagotovila pa bodo večjo varnost. Ob prenovi dotrajanih ograj pripravljamo tudi nove informativne table, ki bodo predvidoma v naslednjem letu postavljene na izhodiščnih točkah obstoječe učne poti," je povedala Mateja Kocman iz Zavoda RS za varstvo narave. Zdaj so namreč poti slabo označene, informativne table pa že skoraj nečitljive, zato ni nič nenavadnega, če se obiskovalci izgubijo. "Gostje so nezadovoljni, ker se v parku slabo orientirajo. Sami smo natisnili zgibanko, ki jim je v pomoč, a kaj ko so poti slabo označene, table slabo vidne, neberljive. Tujci se večkrat zgubijo," nam je povedala Majda Kovač, najemnica hotela v Rakovem Škocjanu. Tu kljub težavam raste število obiskovalcev, med katerimi je približno 40 odstotkov tujcev, ki v odkrivanju naravnih lepot tu preživijo dva, tri dni.

Cerkniški župan Marko Rupar je poudaril, da so očitki glede neurejenosti Rakovega Škocjana zdaj leteli tudi na občino, čeprav sama tu nima nobenih pristojnosti, je pa občina izrazila pripravljenost za sofinanciranje dveh javnih delavcev, ki bi v parku vzdrževala ograje in poti ter skrbela za red, a država denarja za svoj delež za zdaj nima. V Rakovem Škocjanu namreč ni ne vzdrževalcev ne ljudi, ki bi skrbeli za vodenje. Zato je župan že dal pobudo, da bi Rakov Škocjan, čeprav gre za državni park, povezali v skupno turistično ponudbo s Cerkniškim jezerom in Križno jamo ter ga na tak način tudi tržili.

"Rakov Škocjan od leta 1949, ko je bil razglašen za krajinski park, nima upravljalca, ki bi skrbel zanj. Nešteto je bilo pobud s strani občine in posameznikov državi kot lastniku, da bi se stanje uredilo, a se do danes na žalost to še ni zgodilo," pa je poudaril Valentin Schein, direktor Notranjskega regijskega parka. Želel bi si, da bi Rakov Škocjan prešel pod njihovo upravo.